Neuvoja ja linkkejä koronaepidemian aikana

Viimeksi päivitetty: 13.10.2020 15:45

Uusimmat tiedotteet ja linkit

Linkit johtavat muilla sivustoilla oleviin tiedotteisiin ja ohjeisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilannetietopaketit

Työ- ja elinkeinoministeriö kokoaa tilannetietopaketteja, jotka sisältävät seurantatietoa yrityksistä, työmarkkinoista, TEM:n hallinnonalan palvelukyvystä ja toimintaympäristön muutoksista. Kaikki tilannekuvat löytyvät ministeriön verkkosivuilta. Alla niistä viimeisin (5.10.2020).

Jos yllä oleva esitys ei näy, työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta löytyy suora linkki esitykseen sekä tilannekuva PDF-muodossa.

Rahoitus ja lainat

Mistä yritys voi hakea rahoitusta koronavirustilanteessa?

Edellä listattujen lisäksi yksinyrittäjä voi hakea TE-toimistolta työttömyystukea itselleen.

Pankit

Monet pankit haluavat tukea asiakkaitaan koronavirustilanteessa. Esimerkiksi OP ja Nordea tarjoavat tällä hetkellä kuusi kuukautta lyhennysvapaata yrityslainoihin ja Danske Bank tarjoaa yrityksille helpotuksia maksuohjelmiin ja korotusta luottojen limiitteihin. S-Pankin asiakkaat taas voivat hakea 12 kuukauden maksutonta lyhennysvapaata asuntolainaansa ja tehdä maksutta muutoksia korttiluottoonsa.

Lisää tietoa löydät oman pankkisi nettisivuilta.

ELY-keskukset

ELY-keskusten myöntämän koronarahoituksen haku päättyi 8.6.2020.

Kriteerit: Yritykset, joissa työskentelee yrittäjän lisäksi 1-5 sellaista henkilöä, joiden yhteenlaskettu työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa,TAI toiminimi, jolla on yli 5 kokoaikaista työntekijää. Yrityksen toiminnan pitää olla koronatilanteen vuoksi vaikeutunut tai vaikeutumassa, mutta yritys haluaa kehittyä ja sillä on kannattavan toiminnan edellytykset.

Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Tilanneanalyysiin avustusta voi saada enintään 10 000 euroa ja kehittämistoimenpiteisiin enintään 100 000 euroa. Avustusta haetaan vain yhteen toimenpiteeseen kerralla. Jos olet jo hakenut avustusta tilanneanalyysiin, et voi hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin ennen kuin tilanneanalyysiavustuksen hakemisesta on kulunut vähintään kuukausi.

Avustusta on mahdollista hakea sähköisellä hakemuksella aluehallinnon asiointipalvelussa. Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita.

ELY-keskuksen sivuilta löytyy avustuksen tarkempi kuvaus ja ehdot avustuksen saamiselle, sekä sivun oikeasta palstasta yksityiskohtaiset hakuohjeet (PDF) Oikopolut-otsikon alta. Rahoituksesta on saatavilla myös esite PDF-muodossa.

Business Finland

Business Finlandin koronarahoituksen haku päättyi 8.6.2020.

Kriteerit: Suomessa toimivat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää sekä midcap-yritykset, joiden oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€. Yrityksen tulee olla kotimarkkinayritys tai vientiyritys, jonka liiketoiminta kärsii koronaviruksen takia.

Business Finland tarjoaa kahta erilaista rahoitusta: korjaavien toimenpiteiden selvittämiseen tarkoitettu esiselvitysrahoitus sekä niiden toteuttamiseen tarkoitettu kehittämisrahoitus. Esiselvitysrahoitusta voi saada enintään 10 000 euroa ja kehittämisrahoitusta enintään 100 000 euroa. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti eikä rahoituksen avulla korvata menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitus on avustusta eikä sitä tarvitse maksaa takaisin.

Business Finlandin sivuilta löydät rahoituksen tarkemmat ehdot ja hakuohjeet.

Finnvera

Kriteerit: Ei yhdistys tai voittoa tavoittelematon säätiö. Lainasta pitää ensin neuvotella pankin kanssa.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella (enintään kolme vuotta toimineet yritykset), pk-takauksella (yli kolme vuotta toimineet yritykset) ja Finnvera-takauksella (jos alkutakaus tai pk-takaus ei sovellu tarpeisiin). Lainasta tulee neuvotella pankin kanssa ennen takauksen hakemista, muuten hakemusta ei käsitellä.

Aiemmasta tiedosta poiketen, Finnvera voi myöntää Koronavirustilanteessa 80 prosentin takauksen pankin lainalle myös yksinyrittäjälle, jos yritys on kaupparekisterissä. Takausta ei voi myöntää kevytyrittäjille, esim. freelancereille tai muille suoraan verokortilla työskenteleville.

Pankista saatuun enintään 300 000 euron lainaan, jossa on Finnveran takaus, saa nyt tarvittaessa puolen vuoden maksuvapaan ajan. Yli 300 000 euron lainoissa asiasta tulee neuvotella pankin kanssa. Kummassakin tapauksessa sinun tulee olla yhteydessä pankkiin, joka hakee muutokset puolestasi.

Finnverasta haetulle lainalle on mahdollista hakea 6 kuukautta lyhennysvapaata, jona aikana lainasta maksetaan vain korot ja kulut. Haku tehdään Finnveran sähköisessä asioinnissa.

Lisätietoa löydät Finnveran sivuilta.

Kunnat

Yksinyrittäjien tuen hakuaika päättyi 30.9.2020.

Kriteerit: Päätoiminen yksinyrittäjä, mukaan lukien freelancerit, jolla ei ole työntekijöitä tai yrittäjäkumppania. Yrittäjän pitää osoittaa, että hänen taloudellinen tilanteensa on vuodenvaihteen jälkeen heikentynyt koronaviruksen takia. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia ennen koronakriisiä. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänen pitää esittää joko Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma (esim. ulosoton suunnitelma), tai osoittaa, että hän on tehnyt verovelkojen maksujärjestelyn. Jos yrittäjä on saanut koronatukea Business Finlandilta, hänelle ei voida myöntää yksinyrittäjien tukea.

Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa ja se on kertakorvaus. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Eläke-, palkka- tai muut sivutulot eivät ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle.

Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä* aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä pystyi hakemaan 30.9.2020 saakka. Haku on nyt päättynyt.

Mäntsälässä tuen hakeminen avautui 9.4. ja Mäntsälän Yrityskehitys on käsitellyt jo lähes 200 hakemusta. Hakemukset on lähetetty eteenpäin Mäntsälän kunnalle, joka pyrkii maksamaan ensimmäiset tuet jo viikon 13. aikana.

Lisätietoa saat Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta.

Huomio kirjanpitoon ja verotukseen liittyen: Kuntien maksama yksinyrittäjän tuki on yritystoiminnasta saatavaa veronalaista tuloa, joka on kirjattava yrityksen kirjanpitoon tulona. Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.

Katso myös:

*) Myös tällä sivulla kerrottu aiempi tieto oli, että korvauksia saisi 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin, jota on nyt siis muutettu.

Uudenmaan kriisirahoitus

Kriteerit: Elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijoiden sekä järjestöjen hankkeet. Ei yksittäisen yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Uudenmaan liitto on avannut rahoituksen hankkeille, jotka vahvistavat alueen toimijoiden mahdollisuuksia hoitaa koronaepidemian aiheuttamaa kriisitilannetta sekä kriisistä toipumista. Kriisirahoitusta myönnetään elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijoille sekä järjestöille toimialasta riippumatta. Yksittäiselle yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen rahoitusta ei voida myöntää.

Tukeen on varattu 1 000 000 euroa. Etusijalla ovat nopeasti toteutettavat hankkeet, jotka perustuvat vahvaan yhteistyöhön ja innovatiivisiin kokeiluihin. Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Uusimaa-ohjelmaa 2.0 ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa.

Kriisirahoitusta voi hakea heti ilman määräaikoja. Haku tapahtuu Uudenmaan liiton hakulomakkeella, joka löytyy ohjeineen sivun lopusta osoitteessa https://www.uudenmaanliitto.fi/rahoitus/uudenmaan_kriisirahoitus.

Maatalouden ja alkutuotannon tuki

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisen tuen haku on alkanut Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Tuki on tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin eikä se edellytä kehittämistoimenpiteitä yritykseltä. Tuen määrä on 5000–10 000 euroa ja päätöksen avustuksesta tekee ELY-keskus.

Lisätietoa tuesta löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Ravitsemisyritysten tuet

Kriteerit: Ravitsemisalan yritys, jonka 4.4.-31.5.2020 aikainen keskimyynti on ollut pienempi vertailuajankohtaan nähden.

Tukea on kahdenlaista: hyvitys toiminnan rajoittamisesta sekä tuki uudelleentyöllistämiseen. Yritys voi saada kumpaakin tukea.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta maksetaan automaattisesti ns. joukkomaksatuksena, jos yritys on toimittanut 4/2020 alv-ilmoituksen. Jos alv-ilmoitusta ei ole toimitettu tai jos yritys on joko henkilöstöravintola tai päätoimialaltaan jokin muu kuin ravitsemisalan yritys, hyvitystä pitää hakea erikseen 31.8.2020 mennessä.

Tuki uudelleentyöllistämiseen maksetaan enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä on ollut helmikuussa 2020 laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa. Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden ja sen edellytyksenä on, että yritys maksaa rajoituksen päättymisen jälkeen työntekijälle kolmen kuukauden ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa. Tuki voidaan kohdentaa myös vuokratyöntekijöihin tai alihankintaan.

Työllistämistuki myönnetään ja maksetaan yrityksen hakemuksesta jo ennen kuin yritys on maksanut palkan työntekijälle tai laskun henkilöstöpalveluyritykselle. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020.

Tukien tarkemmat ehdot ja hakuohjeet »

Yritysten kustannustuki

Kriteerit: Yrityksen toimialan myynnin tulee olla pudonnut vähintään 10 % ja yrityksen oman liikevaihdon yli 30 % vertailuajankohtaan nähden, jonka lisäksi yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa. Tukea ei myönnetä, jos yritys on konkurssissa, laiminlyönyt verovelvoitteitaan tai on ollut taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, tai jos sen vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa.

Tukeen oikeutetut toimialat määritellään erikseen valtioneuvoston asetuksessa. Liikevaihdon lasku todetaan alv-ilmoituksista. Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 euroa. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.

Tukea saavat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt sekä yhdistykset. Muut suorat koronatuet eivät estä tuen saamista, mutta nämä tuet vähennetään kustannustuesta.

Jos yritys voi osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi, sen hakemus voidaan ottaa käsittelyyn, vaikka yrityksen toimiala ei kuuluisikaan tuen piiriin.

Alle 2000 euron tukea ei makseta, koska niin pienellä tuella ei ole merkitystä konkurssin estämiseksi.

Tuki on haettavana 7.7.-31.8.2020.

Lisätietoa

Työttömyystuki ja muut sosiaalietuudet

TE-palvelut

Yrittäjien on mahdollista saada väliaikaisesti työmarkkinatukea.

Tuen edellytyksenä on, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti, ja että syy edellä mainittuihin on nimenomaan koronavirusepidemia.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista ja tukea saavat kaikki yrittäjät yritysmuodosta riippumatta.

Tukea voidaan maksaa 16.3.2020–30.6.2020 väliseltä ajalta. Tukea saadakseen yrittäjän on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi sekä annettava selvitys päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä. Jos työnhakijaksi ilmoittautuu viimeistään 15.4.2020, yrittäjä saa työmarkkinatukea myös takautuvasti työnhakua edeltävältä ajalta.

Nopein ja helpoin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelun avulla. Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta vastaanottoilmoituksen ja TE-toimisto ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä. Tämän jälkeen hae työmarkkinatukea Kelan verkkopalvelussa.

Kela

Yrittäjä voi saada myös Kelasta asumistukea tai perustoimeentulotukea.

Lisätietoa

Veroasiat

Ennakkoveroihin voi hakea muutosta, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvioitua pienemmäksi. Veroihin, myös alv, voi hakea maksujärjestelyä OmaVerossa helpotetuin ehdoin, siten että ensimmäinen eräpäivä on 3 kuukauden päässä.

Voit myös tarvittaessa hakea yrityksen tuloveroilmoitukselle tai kiinteistöverotusilmoitukselle lisäaikaa. Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista saada lisäaikaa, mutta myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisistä syistä. Ole tässä tilanteessa yhteydessä Verohallintoon joko eräpäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Lisätietoa

Neuvontapalvelut

Mäntsälän Yrityskehitys palvelee edelleen

Haluamme koronaviruksesta huolimatta palvella teitä Mäntsälän Yrityskehityksessä – MYK:ssä parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä hetkellä meidät tavoittaa puhelimitse ja sähköpostitse normaalisti, mutta mahdolliset tapaamiset pyydämme sopimaan etukäteen. Aineistoa voi toimittaa sähköpostilla, postitse tai Sepäntie 3:n postilaatikkoon. Jos toimitat aineistoa toimistoon sisälle, ilmoitathan tulostasi etukäteen.

Jo sovitut tapaamiset hoidamme normaalisti.

Tämän sivun lisäksi julkaisemme myös Facebook-sivuillamme ajankohtaisia uutisia ja eri tahojen linkkejä yrittäjille suunnatuista palveluista Koronaepidemian aikana, joten ajankohtaista tietoa kaipaavan kannattaa suunnata sinne.

ELY-keskuksen Talousapu-neuvontapalvelu ja konsultointipalvelut

ELY-keskuksen Talousapu-neuvontapalvelusta saa ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se on avoinna arkisin klo 9.00–16.00.

Yritysten käytettävissä ovat myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut. Analyysi- ja Konsultointipalvelujen päivähinta on 30 euroa + alv.

Yleisiä ohjeita

Muita linkkejä

  • Karanteenikauppa: tarjoa kuluttajille tuotteita ja palveluita karanteenin aikana

Yrittäjä - tarkista tietosi

Yrittäjä, tarkista tietosi