Mäntsälän kunnan hankintakalenteri

Hankintakalenteri antaa ennakkotietoa Mäntsälän kunnan tulevista julkisista hankinnoista ja voimassa olevista hankintasopimuksista sekä lisää hankintatoiminnan avoimuutta ja suunnitelmallisuutta. Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kunnan tuleviin kilpailutuksiin. Hankintakalenterin käyttö tehostaa myös kunnan omaa toimintaa, kun kaikki toimialat ja tulosalueet ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista.

Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista. Päivitetty hankintakalenteri julkaistaan tarpeen mukaan https://www.mantsala.fi/tiedostot/hankintayksikko/hankintasuunnitelma-04_2021.pdf

Lisätietoja saa tarvittaessa kalenterissa mainitulta hankinnan valmistelijalta.