Keskusta tapahtumista kysely

Maalaismarkkinat päätti Mäntsälän Yrityskehityksen järjestämien keskustatapahtumien sarjan.

Yrityskehitys kokoaa keskustan yrittäjiltä palautetta tapahtumista. Kysely tehdään oppilastyönä. Jukka Kauppinen koostaa kysymykset. Tuloksia on odotettavissa lokakuun alussa.