Mäntsälään Kiinteistökehitysyhtiö - merkittävä elinkeinopoliittinen linjaus

Mäntsälän kunta perusti kiinteistökehitysyhtiön

Mäntsälän kunta on perustanut Mäntsälän Kiinteistökehitys Osakeyhtiön, jonka tehtävänä on rakentaa tiloja yritystoiminnalle. Yhtiö vastaa toimitilojen rakentamisesta yritystoiminnalle. Valmiit tilat voidaan myydä tai vuokrata yrityksille. Myös yhteisomistus ja erilaiset lunastusmenettelyt ovat mahdollisia Mäntsälän Kiinteistökehityksen ja uusiin tiloihin sijoittautuvan yrityksen välillä.

Mäntsälässä on ollut pitkään pula valmiista toimitiloista, erityisesti teollisuustiloista. Käytännössä Mäntsälän Kiinteistökehitys Oy:n tavoitteena on rakentaa yksi toimitila vuonna 2004. Mäntsälän kunta yhtiön omistajana on sijoittanut Kiinteistökehitykseen 386.250 euron pääoman.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pekka Tikka ja hallituksen puheenjohtajana yrittäjä Tarmo Mikkola. Yhtiön hallitus on sama kuin Mäntsälän Yrityskehityksellä ja Yrityskehityksen henkilöstö vastaa myös kiinteistöyhtiön toiminnasta.

- Mäntsälän Kiinteistökehitys Oy:n perustaminen on merkittävä elinkeinopoliittinen linjaus Mäntsälässä. Se mahdollistaa entistä aktiivisemman otteen toimitilamarkkinoinnissamme. Käytännössä toimitilarakentamiskysyntää on varmasti enemmän mihin voimme vastata. Tavoitteenamme on löytää Mäntsälään sijoittautuville sekä täällä jo toimiville kasvuhakuisille yrityksille sopivat yritystontit ja toimitilat. Hyviä tontteja Mäntsälän kunnalla onkin, mm. Linnalan ja Veturin alueilla, mutta useamman vuoden ajan on vallinnut valmiista vuokrattavista toimitiloista pula. Kiinteistökehitysyhtiömme helpottaa osaltaan tarjontaa. Lisäksi yksityisten sijoittajien rakenteilla olevat hallit edesauttavat toimitilatarjonnassa kunnassamme, sanoo toimitusjohtaja Pekka Tikka.