Oikorata ja Mäntsälä - tilannekatsaus helmi/04

Asemanseudun kaavarunko valmistuu syksyksi

Mäntsälän kunta hankki yli 70 hehtaaria maata vapaaehtoisin maakaupoin kesällä 2002 tulevan asemaseudun ympäriltä. Kaupat mahdollistivat asemanseudun suunnittelutyön välittömän alkamisen.

Asemanseudun eli Kaunismäen suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin Arkkitehtuuritoimisto Sopanen & Svärdin työ ”Kyläraitilla”. Perusideana on kolme tiivistä kylämäistä asuinaluetta. Työ etenee aikataulun mukaan ja kaavarunko valmistuu syksyllä 2004 ja asemakaava kesällä 2005, jolloin myös rakentaminen käynnistyy. Alueelle tulee kaksi- ja kolmikerroksisia kerros- ja rivitaloja sekä pientaloja.

Mäntsälän tuleva asemarakennus on noin 400 m2 suuruinen. Mäntsälän Yrityskehitys Oy on selvittänyt rakennusliikkeiden kiinnostuksen asemarakennuksen toteutukseen. Rakentaja valitaan vuosien 2004-2005 aikana. Aseman yhteyteen on tarkoitus sijoittaa odotustilojen lisäksi ainakin lähikauppa ja kahvila. Kaunismäen alueelle, ”keskelle kylää” tulee lisäksi rakennettavaksi koulu ja päiväkoti.

Pysäköinnin sujuvuus ja taksien saatavuus huomioitu

Mäntsälän uudelle asemalle rakennetaan ensi vaiheessa 118 pysäköintipaikkaa. Näistä osa on varustettu lämpötolpin. Myöhemmin voidaan rakentaa vielä 92 lisäpaikkaa. Myös taksien liikennöinti vaivattomasti asemarakennuksen viereen on huomioitu. Mäntsälän asema voisi toimia mahdollisesti myös taksien tukikohtana.

Joukkoliikenneselvitys syksyksi – Sälinkääntieltä yhteys tielle 25

Mäntsälässä alkaa asemalle sisäinen linjaliikenne asemalle joko yksityisenä liikennöintinä tai osana palveluliikennettä. Joukkoliikenneselvitys on kunnassa työn alla ja se valmistuu syksyllä 2004. Ympäristötoimi on luonnostellut kaavaan tieyhteyden Sälinkääntieltä Hyvinkääntielle eli valtatielle 25. Tie on tarkoitus linjata tulevan Kapulin työpaikka-alueen läpi. Tien toteutuksesta Mäntsälän kunta neuvottelee Tiehallinnon kanssa. Käytännössä uusi tieyhteys avautunee vasta oikorataliikenteen aloituksen jälkeen.

Anttilasta, läheltä uutta asemaa 35 uutta omakotitalotonttia luovutukseen

Oikoradan rakentaminen on vauhdittanut Mäntsälän kunnan omakotitonttimyyntiä. Omakotitonttien hinnat ovat 1.4.2004 nousemassa 22 eurosta 27 euroon neliöltä. Muutaman rinneratkaisua vaativan tontin Anttilassa kunta myy kuitenkin edulliseen 15 euron neliöhintaan.

Mäntsälän kunnan ympäristötoimi avaa uuden asuinkorttelin Anttilan alueelta. Keväällä tulee 35 uutta omakotitalotonttia ja kaksi rivitalotonttia luovutukseen. Tontit myydään ns. Villi Pohjola alueelta, jossa rakennusmääräykset ovat normaalia joustavammat. Mäntsälän kunnan myynnissä olevat omakotitontit sijaitsevat Anttilassa, josta on noin puolentoista kilometrin matka tulevalla rautatieasemalle.
Anttilan alue tunnetaan myös vuoden 1992 asuntomessualueena.

Junavuoroista monta tietoa

Junavuorojen lopullisesta määrästä ei Mäntsälän kunnassa ole lopullista tietoa. Junavuorojen määrä on tämän hetkisen tiedon mukaan 14-18 vuoron välillä. Mäntsälän kunta odottaa vuoromäärän kasvavan, koska työmatkaliikennöinti Mäntsälästä pääkaupunkiseudulle on vilkasta. Neuvottelut Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa on tarkoitus käydä vuoden 2004 aikana. Mäntsälän kunta on panostanut voimakkaasti infrastruktuurin kehittämiseen asemanseudulla ja koko kuntakeskuksessa.

- Kunnallistekniikan ja palvelujen rakentaminen alueelle on kallista. Mäntsälän kunta on varautunut osaltaan vastaanottamaan väestön kasvupaineita. Lähtökohtana tulee olla se, että myös valtio osaltaan edesauttaa rahoituksellisesti uuden asuntoalueen rakentamista esimerkiksi aluerakentamissopimuksen kautta, toteaa Mäntsälän kunnanjohtaja Esko Kairesalo.

Vuosaaren satama painottaa liikennettä itään

Mäntsälän asema logistiikkayritysten sijoittumiskuntana paranee yhä kun Vuosaaren satama ja satamaraide valmistuvat. Mäntsälä on varautunut suurten terminaalien ja varastojen vastaanottamiseen.