Mäntsälä mallina maailmalle

Langaton tietoliikenneverkko laajenee edelleen yli kuntarajojen

- Nopeat nettiyhteydet myös harvaanasutuille alueille

Mäntsälän Sähkö Oy laajentaa langatonta tietoliikenneverkkoaan. Uusi verkko tuo laajakaistayhteydet nyt paitsi oman kunnan harvaanasutuille alueille myös osiin lähikuntia. Ensimmäiset asiakasliittymät voidaan kytkeä käyttöön toukokuun aikana. Kaikkiaan verkon alueella on talouksia noin 26 000.

Sähköyhtiössä nyt toteutettava laajakaistaverkon laajennus kattaa alueellisesti Mäntsälän kunnan kokonaan sekä naapurikunnista Pornaisten kunnan pohjoisosan, Järvenpään kaupungin Haarajoen taajaman, Tuusulan kunnan Kellokosken sekä osittain Jokelan, Hyvinkään kaupungin Kaukaan, Hausjärven kunnan Oitin eteläpuoliset alueet sekä Pukkilan kunnan länsiosat.

Laajakaistaprojektista sähköyhtiössä vastaava verkkopäällikkö Vesa Selikare kertoo, että laajennuksen tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuus todelliseen laajakaistayhteyteen, jolla tarkoitetaan yhden megabitin nopeutta. Lisäksi haettiin myös sellaista teknistä vaihtoehtoa, joka mahdollistaa nopeuden kasvattamisen tulevaisuudessa.

* "Jo nyt on nähtävissä, että nykyisin laajakaistana pidettävät 256 ja 512 kilobitin yhteydet eivät tule riittämään muutaman vuoden aikajänteellä. Lähivuosina on tulossa uusia palveluja, jotka edellyttävät nopeampia yhteyksiä", sanoo Selikare.

Tietoliikenneverkko kunnan tuella myös Mäntsälän syrjäisimmille alueille

Mäntsälän Sähkö on langattoman laajakaistapalvelun käyttöönoton pioneeri. Vuonna 2001 Mäntsälässä otettiin käyttöön Pohjoismaiden ensimmäinen koko kuntakeskuksen kattava alueverkko, minkä jälkeen kuuluvuusaluetta on laajennettu useaan otteeseen.

Tähän asti tietoliikenneyhteyksien saatavuutta Mäntsälässä on kuitenkin jonkin verran rajoittanut pitkät välimatkat, minkä vuoksi syrjäisimmät seudut ovat kustannussyistä jääneet palvelun ulkopuolelle. Nyt uudella tekniikalla toteutettava verkon laajennus on merkittävä, sillä se tuo laajakaistayhteydet lähes jokaisen kuntalaisen ulottuville asuinpaikasta riippumatta. Koko kunnan kattavaa langatonta laajakaistaverkkoa ei tiettävästi ole käytössä missään muualla maailmassa.

Langattoman verkon laajeneminen koko kunnan alueelle toteutuu Mäntsälän kunnan myöntämän investointituen turvin. Kunnanjohtaja Esko Kairesalon mukaan kunnan tuki mahdollistaa liittyjille kilpailukykyisen hinnoittelun asuinpaikasta riippumatta.

* "Langaton laajakaistahanke on kunnalle hyvin myönteinen asia. Kunta haluaa vaikuttaa siihen, että kaikille kuntalaisille tarjotaan nykyaikaisia tietoliikennepalveluita."

Tällä hetkellä sähköyhtiön laajakaistaverkossa on niin yrityksiä, etätyöntekijöitä kuin kotitalouksiakin. Uusi verkko mahdollistaa tietoliikenneyhteydet nyt myös Mäntsälän harvaanasutuilla alueilla, jossa on mm. maatila- ja karjatalouden harjoittajia, jotka voivat hyödyntää nettiyhteyttä tilojen hallinnoinnissa ja valvonnassa.

Uusi verkko avaa myös yrityksille mahdollisuuden hankkia liiketoiminnan vaatimukset täyttävä liittymä kustannustehokkaasti sijaintipaikasta riippumatta. Nopea tietoliikenne mahdollistaa lisäksi yritysten sijoittumisen entistä vapaammin syrjäisille alueille ja esimerkiksi kodin yhteyteen tai "maaseudun rauhaan".

Laajakaistahanke on esillä myös kuntien välisessä Kuuma-yhteistyössä, selvittää Kairesalo. Mikäli Keski-Uudenmaan kunnat (Mäntsälän lisäksi Kerava, Järvenpää, Tuusula ja Nurmijärvi) lähtevät hankkeeseen mukaan, kattaisi langaton tietoverkko alueen, jossa asuu yli 150.000 asukasta.
>br<>br

Lisätietoja:
Mäntsälän Sähkö Oy, verkkopäällikkö Vesa Selikare, p. (019) 689 930 Digita Oy, Business Development Manager Hannu Hannula, p. 0400 493 636
Radionet Oy, projektipäällikkö Janne Kerttula, p. 050 52910 703