Kunnalle graafinen identiteetti

Mäntsälän kunnan graafinen ilme uudistuu vuoden 2004 aikana. Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun neljännen vuosikurssin opiskelijat laativat parikymmentä ehdotusta kunnan graafisesta ilmeestä ja antavat myös logoehdotuksia. Työ valmistuu toukokuussa.

Toimeksianto käsittää kirjekuorien, kirjelomakkeiden, kunta tiedottaa- ja rekrytointi-ilmoitusten suunnittelun. Käyntikortit ja saatelomakkeet ovat myös työn alla ja sisältyvät toimeksiantoon. Kunnan kotisivujen suunnitteluun työ ei ulotu, mutta www-sivuilla käytetään uutta ilmettä soveltavin osin.

Yhteyshenkilönä Muotoiluinstituuttiin toimii markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.