OSTOVOIMA KASVANUT MÄNTSÄLÄSSÄ

Mäntsälän vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on kasvanut edellisen, vuonna 2000 tehdyn ostovoimatutkimuksen jälkeen erittäin voimakkaasti. Ennusteiden mukaan ostovoiman kasvu jatkuu voimakkaana.

Päivittäistavararyhmässä siirtymä tulee muuttumaan vuosina 2003-2004 toteutuneiden merkittävien uusien hankkeiden myötä selkeästi positiiviseksi. Tämä tulee heijastumaan myös erikoistavararyhmien toimintaedellytyksiin ja sitä kautta ostovoiman siirtymiin kunnasta ulos niitä pienentäen.

Myös erikoistavararyhmien tarjonnassa on jo vuoden 2003 aikana tapahtunut myönteistä kehitystä, mikä ei näy esitetyissä luvuissa vuodelta 2002. Vaikutus siirtymiin on kuitenkin vielä suhteellisen pieni.

Lisääntynyt ostovoima luo edellytyksiä erikoiskaupan toiminnalle. Tämä tulee näkymään tulevina vuosina myös erikoiskaupan ulosvirtauksen vähenemisenä eli ostouskollisuuden paranemisena. Tämä edellyttää aktiivisia toimia erikoiskaupan ja kaupallisten palveluiden toimintaedellytysten parantamiseksi.

Vuonna 2002 kaupan päätoimialaryhmiin kohdistuva ostovoima oli lähes 90 milj. € (77 milj. € v. 2000) ja toteutunut myynti noin 60 milj. € (55 milj. € v. 2000). Mäntsälästä siirtyi ostovoimaa ulos kaikilla kaupan päätoimialoilla, yhteensä noin 30 milj. € (22 milj. € v. 2000). Suurin ostovoiman ulosvirtaus oli vaatetus- ja vapaa-ajantavaroissa. Toteutuvan myynnin ja ostovoiman suhdeluku oli 68 % kun se vuonna 2000 oli 72 %.

Koska ajanjaksolla 2000–2002 kysyntä (ostovoima) on kehittynyt huomattavasti voimakkaammin kuin tarjonta (myynti), ei Mäntsälän suhteellinen asema (tasapaino) ole numeroiden perusteella parantunut vaan se on pysynyt lähes ennallaan. Kuitenkin myös tarjonta on kunnassa kehittynyt, uutta tarjontaa erikoiskauppaan ei kuitenkaan synny samassa tahdissa ostovoiman kasvun kanssa. Palveluiden kehittyminen seuraa perässä viiveellä.