Kehittämiskartoitus Mäntsälän yrityksille

Mäntsälän Yrityskehitys Oy selvittää yritysten kehittämistarpeita. Vuoden 2004 kysely on postitettu noin 800:lle Mäntsälässä toimivalle yrityksille.

Kyselyyn on helppo vastata ja vastausprosentin odotetaan nousevan korkealle. Viime vuonna kohdistettiin kyselyn tulosten perusteella erilaisia kehittämistoimia noin 150 yritykseen.

Mäntsälän Yrityskehitys on yhdessä yritysten kanssa suunnitellut ja toteuttanut konsultointeja, joista osasta on vastannut TE-keskus. Myös muita yhteistyötahoja on ollut runsaasti. Tavoitteena on saada kullekin yritykselle räätälöity tuki. Osaan kehittämisprojekteja pyritään saamaan ulkopuolista tukea.

Kehittämiskartoituksessa yritys voi kertoa mielipiteensä elinkeinoelämän kehittämisestä Mäntsälässä. Yritykset jotka olivat viime vuonna mukana konsultoinneissa voivat tarvittaessa pyrkiä syventäviin jatkokonsultointeihin.

Osa yrityksille tarjottavista palveluista on ilmaisia, osa maksullisia. Kyselyyn vastaaminen ei sido yritystä vielä mihinkään maksulliseen toimintaan.