Maine syntyy kohtaamisissa

KUNNAN MAINE SYNTYY KOHTAAMISISSA

Kuntien maine syntyy ihmisten välisissä kohtaamisissa. Mainetta muodostavat kaikki kunnan toimijat virkamiehistä poliitikkoihin, asukkaita unohtamatta. Maineen pitää vastata todellisuutta, vaikka ihmisillä on erilaisia mielikuvia samasta kunnasta.

Maine luo vetovoimaa ja maailma on täynnä vetovoimaisia organisaatioita. Kunnalle on tärkeää, että se pääsee valintatilanteissa ensimmäiseen varteenotettavien kuntien joukkoon kun asiakas tekee ratkaisuja, vaikkapa asuinpaikkaansa valitessaan tai miettiessään yritystoiminnan aloittamista. Hyvä maine tuo kunnan näkyville ja asiakas ottaa hyvämaineisen yhteisöön helpommin yhteyttä.

-Maine on ennen kaikkea elinkeinopolitiikan väline, toteaa tutkija, FT, Topiantti Äikäs Oulun yliopistosta. – Hyvä maine antaa tiettyjä työkaluja elinkeinotoimijoille, mutta maine koskee koko organisaatiota. Tällä hetkellä kuntien asenneilmasto on paineen alla. Alueellinen yhteistyö on vaativaa, mutta yhteistyö on alueen sisäistä kilpailua voimakkaampi, miettii Äikäs. – Ei ole samantekevää miltä rakennettu ympäristö näyttää. Ympäristökuva on yksi tärkeämpiä maineen muodostajia ja siksi ympäristö- ja kaavoitusasiat ovat kuntien maineen muodostamisessa tärkeitä. Muistettava myös on ettei maineen hallinta ole vain viestintä- ja markkinointiväen juttu, muistuttaa Topiantti Äikäs.

Johtaminen on avain hyvään maineeseen

Suomessa on vähän yrityksiä, jotka ovat ottaneet maineen johtamisen välineeksi. Kunnissa on tehty ensimmäiset mainetutkimukset eli orastavaa mielenkiintoa kuntapuolella on. Miten mainekeskustelu kunnissa siirtyy käytäntöön, näkyy ehkä tämän vuosikymmenen lopulla. Johtaminen on maineen muodostumisessa keskeistä. Vaikkakin kuntien mainetutkimuksissa ei kunnanjohtajalta edellytetä välttämättä karismaattista johtamista, on hyvä johtaminen myös avain kunnan hyvään sisäiseen ja ulkoiseen maineeseen.

Kuntiin mainemittari

Kunnat ovat saaneet ison uuden työkalun maineen mittaamiseksi. Professori Pekka Aulan kehittämän mainemittarin myös kuntiin sopivaksi ovat muokanneet Viestintätoimisto Pohjoisranta ja Suomen Kuntaliitto. Mukana on ollut myös kuntien asiantuntijoita. Ensimmäiset mainemittaukset on toteutettu vuoden 2003 lopulla. Todella mielenkiintoiseksi maineen mittaus kunnissa muodostuu kun päästään tekemään toinen maineen mittaus eli vertaamaan tuloksia ja miettimään onko kehitystä tapahtunut.

Jyrki Teeriaho
markkinointipäällikkö