Mäntsälän kunta toivoo hevossairaalaa Saarelle

Mäntsälän kunta pitää hevoseläinlääkärikoulutuksen turvaamista Suomessa välttämättömänä. Mäntsälän kunta toivoo hevossairaalan sijaintipaikkakunnan uudelleen arviointia, koska hevossairaalan rakentaminen Helsingin yliopiston Saaren yksikön yhteyteen saattaisi alentaa rakentamiskustannuksia.

Helsingin yliopiston kliinisen eläinlääketieteen laitoksen hevossairaalaa on suunniteltu rakennettavaksi Helsingin Viikkiin. Opetusministeriön määrärahaleikkausten takia hevossairaala hanke on vaarassa. Pahimmassa tapauksessa maassamme ei pystytä toteuttamaan hevoseläinlääkärikoulutusta.

Mäntsälän kunta perustelee hankkeen toteutusta Saarelle seuraavasti:

- Saarella on käytössä jo opetustiloja, joita voidaan hyödyntää (mm. uudet paviljonki rakennukset)

- Saaren laboratorio pystyy tekemään perustutkimukset

- Hevosten lukumäärä 100 kilometrin säteellä Saarelta on n. 18.000 ja talleja on n. 3500
(vrt. Helsinki 10 000 hevosta ja 1800 tallia 100 km:n säteellä, Ypäjää 14 000 hevosta, 2500 tallia.

- Yliopiston ja Mäntsälän ammattiopiston toiminnot tuovat synergiaetuja.

- Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan Saaren yksikön ja Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kehittämistoiminta eläinlääketieteen käytännön sovellutuksista on aktiivista.