Oikoradan liityntäpysäköintiselvityksessä ehdotetaan opastetauluja moottoritielle

Muuttuvia tiedotustauluja ehdotetaan oikoradan liityntäpysäköinnin opastukseen moottoritielle ja myös alemmalle tieverkolle ilmenee Liikenne- ja Viestintäministeriön julkaisemasta esiselvityksestä. Esiselvityksen esitteli erikoistutkija Marja Rosenberg VTT:ltä Liikenne- ja viestintäministeriön HEILI liikenneseminaarissa Säätytalolla 1.12.2004.

Tiedotusjärjestelmän ensimmäinen vaihe ehdotetaan toteuttavaksi kun oikoradan junaliikenne käynnistyy. Tällöin käytössä olisi internet-tiedotuspalvelu ja muuttuvat opasteet ja tiedotustaulut Lahden väylällä, kertoo Marja Rosenberg. Häiriötilannetiedotus hoidettaisiin radiossa sekä opasteiden avulla.

Lähtötiedot opastejärjestelmään haettaisiin käytännössä Tiehallinnon liikenteen seurantajärjestelmistä ja tiesääjärjestelmistä sekä mahdollisesti toteuttavasta Lahdenväylän matka-ajanennustejärjestelmästä. Junaliikenteen seurantajärjestelmää käytetään myös hyväksi ja liityntäpysäköintilaitoksille ehdotetaan pysäköinnin seurantajärjestelmää. Käytännössä moottoriteillä olisi selkeä opastetaulu, jossa kerrottaisiin matka-aika Helsinkiin junalla ja autolla.

Ratahallintokeskus on keskeisessä asemassa tiedotusjärjestelmän kehittämisessä. Tutkimuksen toimeksiantajina olivat Ratahallintokeskuksen lisäksi Tiehallinto, Lahden, Keravan ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän kunta. Henkilöautoliikenne vähenee junaliikenteen alkaessa noin kaksi prosenttia, laskee Marja Rosenberg.