Oikoratamarkkinoinnin toivotaan poikivan lisää työpaikkoja

Keski-Uudenmaan kunnat haluavat oikoradan myötä lisätä alueen työpaikkoja

Kerava-Lahti oikorata valmistuu syksyllä 2006. Radalla on vaikutusta koko Suomen talouselämälle, sillä oikorata ja moottoritie 4 muodostavat merkittävän liikenneyhteyden - Suomen kasvukäytävän.

Keski-Uudenmaan kunnat eli Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula haluavat oikoradan myötä lisätä alueen työpaikkojen ja asukkaiden määrää.

Tavoitteen toteuttamiseksi kunnat ovat sopineet yhteismarkkinoinnista pääradan ja Lahden nelostien varrella jättimainostauluissa. Kunnat toteuttavat myös alueen oman lehden, joka jaettiin pääkaupunkiseudun päättäjäryhmälle Helsingin Sanomien välissä 30.11. Lisäksi on tehty Internet –sivut palvelemaan yrityspäättäjiä. Sivut löytyvät osoitteesta www.kuuma.fi Tilaa Toimia/Yrityspalvelut. Markkinointikampanja jatkuu seuraavat kaksi vuotta. Markkinoinnin perussuunnittelu on tehty Mäntsälän Yrityskehityksessä.

Markkinointitoimenpiteiden toteuttamista varten on perustettu kuntien ja eri yhteiskumppaneiden muodostama markkinointiryhmä, jonka puheenjohtajana on Tuusulan markkinointipäällikkö Lasse Laaksonen. Muut kuntien edustajat ovat elinkeinojohtaja Pirjo Latva-aho Järvenpäästä, viestintäpäällikkö Birgitta Selonen Keravalta, markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho Mäntsälästä, elinkeinopäällikkö Hilkka Gehör Nurmijärveltä, hallintojohtaja Seija Marttila Pornaisista ja elinkeinopäällikkö Helena Winter Uudenmaan liitosta. Lisäksi mukana ovat markkinoinnin suunnittelupäällikkö Jaana Mikola VR Oy:stä, toimitusjohtaja Tom Schmidt Tieyhtiö Nelostie Oy:stä, viestintäpäällikkö Timo Saarinen Ratahallintokeskuksesta ja toimitusjohtaja Totti Salko Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumista. Asiantuntijoina markkinointiryhmässä toimivat projektinjohtajat Tuija Tähtinen ja Pekka Pirkkala Mainostoimisto MBE Oy:stä. Markkinointikampanjan projektipäällikkönä on Ari Forsberg Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumista.

Lisätietoja asiasta antaa projektipäällikkö Ari Forsberg, p. 040 581 7223 ja Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikkö Jyrki Teeriaho.