Rakentaminen vilkasta Mäntsälässä - ensimmäinen rakennuslupa rautatierakennukselle myönnettiin

MÄNTSÄLÄN RAKENNUSLUVAT VUONNA 2004

Vuonna 2004 on rakennus- ja toimenpidelupia käsitelty Mäntsälän rakennusvalvonnassa 403 kpl. Lisäksi on saapunut n. 40 rakennusjärjestyksen mukaista ilmoitusta (esim. alle 15m2:n varastot ja aidat yms. rakennelmat). Rakennusvalvonnassa tehtiin yli 30 muuta päätöstä, kuten rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen tai muutos voimassa olevaan rakennuslupaan.

Uudisrakennuksia myönnetyistä rakennusluvista oli 320kpl, joista omakotitaloja 162, pari-, rivi- ja kerrostaloja 5, vapaa-ajan asuntoja 7 sekä teollisuus- ja varastorakennuksia 5. Talousrakennuksille myönnettiin 102 rakennuslupaa. Mäntsälässä historiallinen tapahtuma rakennusvalvonnan kannalta oli marraskuussa, kun myönnettiin rakennuslupa oikoradan aseman katokselle, joka on Mäntsälässä ensimmäinen rautatiehen liittyvä rakennus. Rakennuslupia myönnettiin kaiken kaikkiaan 51 355m2:lle ja yli 200 000m3:lle.

Omakotitalojen rakennusluvat kylittäin: Hautjärvi 1, Hermanonkimaa 1, Hirvihaara 4, Kaukalampi 2, Mäntsälä 64, Numminen 23, Ohkola 43, Saari 4, Soukkio 1, Sulkava 2, Sälinkää 4 ja Sääksjärvi 13. Asemakaava-alueelle näistä rakentuu 80. Uusien asuinrakennusten keskimääräinen huoneistoala on 150m2 ja kerrosala 171m2.

Laajennuksia ja toimenpidelupia käsiteltiin yhteensä 71 kpl. Tyypillisimmät toimenpideluvat ovat koskeneet asuinrakennuksen sisätilojen vähäisiä muutoksia, takan ja hormin rakentamista sekä rakennuksen julkisivun muuttamista.

Rakennus- ja toimenpidelupahakemusten määrä kasvoi yli 13% vuoden 2003 hakemusmäärästä (356 kpl) ja vuonna 2002 hakemuksia toimitettiin kuntaan 314kpl (kasvu 89kpl / 28%).

Pertti Palmroos
rakennustarkastaja