Mäntsälässä ja Pukkilassa selvitetään tuleva junankäyttö

Mäntsälän kunta käynnistää yhdessä VR Henkilöliikenteen ja Pukkilan kunnan kanssa tutkimuksen junan käytöstä työ- ja vapaa-ajan matkoilla. Tutkimuksessa on mukana myös YTV (pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta). Etelä-Suomen Lääninhallitus tukee tutkimusta.

Käyttäjätutkimuksen tarkoituksena on selvittää nykyiset työmatkustustarpeet Mäntsälästä ja Pukkilasta pääkaupunkiseudulle ja Lahteen. Tutkimus selvittää työmatkaliikennevirrat näiden paikkakuntien välillä ja edelleen liityntäliikennetarpeet Mäntsälässä ja Pukkilassa sekä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi selvitetään millä kulkuneuvolla työmatkat tällä hetkellä tehdään. Tutkimuksen tuloksena saadaan selvitettyä junan käyttäjien määrä ja heidän tarvitsemansa liityntäliikenne tarpeet. Tutkimus antaa perustietoa lipputuotekehitykseen ja myös tietoa mäntsäläläisten ja pukkilalaisten vapaa-ajan matkustuksesta.

Tutkimuksen koordinoi Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Tutkimus jaetaan mäntsäläläisiin ja pukkilalaisiin talouksiin helmikuun lopulla. Vastaukset tulee palauttaa maaliskuun puoliväliin mennessä. Tutkimustulokset ovat valmiina huhtikuun lopulla.