Pienyritysten kehittämishanke alkoi Mäntsälässä

Pienyritysten kehittämishanke Mäntsälässä
13.10.2004 – 12.10.2007

Mäntsälän Yrityskehitys Oy, Porvoon Seudun Uusyrityskeskus ,Työterveyslaitos ja Fennia-Yhtymä ovat aloittaneet kolmivuotisen mäntsäläisten pienyritysten kehittämishankkeen, jota rahoittaa työministeriön työelämän kehittämisohjelma (TYKES). Hankkeen projektipäällikkönä toimii Monica Sulopuisto ja hankkeen johtajana Pekka Tikka.

Asiantuntijakonsultointia tarjotaan laadun, markkinoinnin, myyntityön, työhyvinvoinnin, työolojen ja tuotekehityksen alueilla. Mukaan ilmoittautuneille yrityksille konsultointi ja neuvonta on maksutonta.

Kysely projektin pohjana

Keväällä 2004 Mäntsälän Yrityskehitys Oy toteutti mäntsäläläisille yrityksille kehittämistarvekartoituksen,
jossa yhtenä osa-alueena kysyttiin kiinnostusta osallistua työ-ja toimintakyvyn kehittämiseen liittyvään hankkeeseen. Kiinnostuksensa ilmoitti peräti 40 yritystä, joista 31 on nyt varmistanut osallistumisensa.

Päätavoitteina on kehittää yrittäjän omaa työ-ja toimintakykyä, koko henkilöstön hyvinvointia ja yrityksiä ja niiden toimintatapoja. Tavoitteena on, että yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa toiminnan kehittämiseen panostettaisiin riittävästi voimavaroja. Kehittämistoimien myötä yrityksen kilpailukyky kasvaa, työn tuottavuus, palvelun laatu sekä asiakaspalvelu paranevat.

Myös työterveyshuoltopalveluiden käyttöä aktivoidaan ja yrittäjää tuetaan ymmärtämään, että markkinoinnin, tuotekehityksen, laatujärjestelmien ym. lisäksi työterveys- ja turvallisuus ovat tärkeitä kilpailutekijöitä. Ne vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen.

Kehittämismenetelmät perustuvat hankkeen alussa tehtäviin osallistujayritysten alkuhaastatteluihin, jonka yhteydessä priorisoidaan yhteistyössä yrityksen kehittämistarpeet.
Jatkossa käynnistetään yrityskohtaiset neuvonta- ja konsultaatiotilaisuudet. Aktiivista mukanaoloa voi olla koko hankkeen ajan tai vain joissakin aikajaksoissa tai toiminnoissa.

Hankkeen kehittämismenetelminä ovat myös erilaiset koulutustilaisuudet ,arviointi ja palautetilaisuudet, tiedottaminen sekä materiaalin tuottaminen.

Erityisen tärkeää on hankkeen onnistumisen kannalta yrityksistä tuleva palaute ja toiveet.

Lisätietoja ja tarkempitiedote:

Monica Sulopuisto

Projektipäällikkö

Puh.050-4068262