Vuosaaren sataman vaikutuksia yrityselämälle selvitetään - Mäntsälän Yrityskehitys hankkeessa mukana

VUOLOG-hankkeessa selvitetään Vuosaaren sataman vaikutukset elinkeinoelämälle

Maakuntahallitus päätti perustaa Vuosaari - Uudenmaan logistinen mahdollisuus -hankkeen (VUOLOG) selvittämään mitä mahdollisuuksia ja edellytyksiä uusi satama tarjoaa seudun elinkeinoelämälle. Tarkoitus on selvittää mm. Vuosaareen sataman vaikutukset seutulogistiikkaan ja alueiden kilpailukykyyn, materiaalivirtojen paineet liikenneväylien kehittämiselle sekä tarkastella maakäytön suunnittelun mahdollisuuksia.

Projekti kestää kesäkuuhun 2005 asti. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 120 000 euroa. Uudenmaan liiton osuus on 50 000 euroa, josta 45 000 euroa on maakunnan kehittämisrahaa. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu edustus vaikutusalueen kunnista; Helsingistä, Vantaalta, Hyvinkäältä, Tuusulasta ja Mäntsälästä sekä Logistiikan Osaamiskeskuksesta. Uudenmaan liitossa hankkeesta vastaa johtaja Jukka Peltomäki. Mäntsälän Yrityskehityksen edustajana on toimitusjohtaja Pekka Tikka.

Lisätiedot: elinkeinopäällikkö Helena Winter, puh. (09) 4767 4377 ja toimitusjohtaja Pekka Tikka (050-3819213).