Väestö lisääntyi Mäntsälässä reilulla neljälläsadalla

KAIKKI KUUKAUDET KASVUKUUKAUSIA

Mäntsälän väestö lisääntyi vuoden 2004 aikana peräti 418 ihmisellä. Mäntsäläläisiä oli vuoden lopussa yhteensä 17891. Vauvoja Mäntsälään syntyi 244, joka on parikymmentä vauvaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Poisnukkuneita oli 96. Tulomuuttoa kuntaan oli 1274 ja lähtömuuttoa 1026. Maahanmuuttoluku Mäntsälän osalta oli 37 ja maastamuutto 15.

Keskimäärin väki lisääntyi 35 uudella mäntsäläläisellä per kuukausi. Huippu kuukausi oli kesäkuu jolloin nettokasvu oli 76 henkilöä ja pienin lisäys oli syyskuun luku 16. Väestönkasvun prosenttiluku vuodelta 2004 on 2,4. Luvut perustuvat ennakkotilastoon ja lopulliset tarkistuslaskennat saadaan parin kuukauden kuluessa.