KUUMA kuntien kehityskuvat ilmestyvät pian KUUMA -sivuille

KUUMA kehitys- ja ympäristökuvan 1 vaihe on valmistunut ja nähtävillä pian KUUMA sivuilla.

KUUMA-kuntien kehitys- ja ympäristökuvan I-vaiheen laadintaan ryhdyttiin
vuoden 2004 helmikuussa. KUUMA –kuntien kehityskuvan avulla pyritään
luomaan yhteistä käsitystä KUUMA-alueen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön
muutosvoimista ja kehitysmahdollisuuksista. Kehityskuvatyössä on pohdittu
aluerakenteen kehitystä pitkällä aikavälillä. Aineisto on nähtävillä
palautteen antamista varten 10.3. – 8.4.2005 välisen ajan.

Lisätietoja asiasta saa kunkin kunnan kaavoituspäälliköiltä tai sitten
Nurmijärven kunnasta kaavoituspäällikkö Aarno Konoselta tai
kaavasuunnittelija Anita Pihalalta.

Kuuma-sivut: www.kuuma.fi