Mikko Ojajärvi Mäntsälästä nimitettiin Liikenne- ja viestintäministeriön infrastruktuuriyksikön päälliköksi

Liikenne- ja viestintäministeriö muutti organisaatiotaan 1. toukokuuta alkaen. Uudistuksella vahvistetaan liikennepolitiikan johtamista. Uusia liikennepolitiikan yksiköitä on kolme aiemman kahdeksan asemasta. Infrastruktuuriyksikön päälliköksi nimitettiin Mäntsälässä asuva yli-insinööri Mikko Ojajärvi. Tehtäväkenttä liittyy teiden ja ratojen ja muun liikenneväylästön suunnitteluun, rakentamiseen ja hoitoon sekä maankäytön ja liikenteen ympäristökysymyksiin. Ojajärvi tunnetaan Mäntsälässä innokkaana joukkoliikenteen käyttäjänä. Ojajärven työmatkat sujuvat Mäntsälästä Helsingin ministeriöön kätevästi ja nopeasti pikabusseissa.

Liikennepalveluyksikön päälliköksi nimitettiin Juhani Tervala ja liikenneturvallisuusyksikön päällikkönä jatkaa Matti Roine.