Mäntsälän Yrityskehitys sai hyvän arvosanan

Kolmatta kertaa toteuttavaan Mäntsäläläisten yritysten kehittämistarvekartoitukseen vastasi tänä vuonna 111 yritystä. Kartoituksessa kysyttiin mm. arviota Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toiminnasta kouluarvosanoin. Palveluja käyttäneet antoivat Yrityskehitykselle hyvät arvosanat. Keskiarvo oli 8,7.

Markkinoinnissa eniten kehittämistarpeita

Kyselyssä on vuosittain tietyt vakiokysymykset yritysten toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista (alihankintayhteistyö, vienti, toimitilat, rahoitus, markkinointi, sukupolvenvaihdos/yrityksen myynti, laatu, henkilöstön palkkaaminen ja tuotekehitys). Vastanneista yrityksistä lähes puolet ilmoitti jonkin näistä kehittämistarpeista olevan ajankohtainen.

Eniten kehittämistarvetta on markkinoinnissa, johon kolmannes vastanneista ilmoitti toivovansa tukea. Viisitoista prosenttia vastanneista ilmoitti lisäksi tarvitsevansa tukea henkilöstön palkkaamiseksi yritykselleen tai tukea laatujärjestelmän laatimiseksi. Mäntsälän Yrityskehitys pyrkii järjestämään tuen yrityksille vielä tämän vuoden aikana.

Yrityksistä 43 %:a ilmoitti koulutukseen liittyviä kehittämistarpeita. Eniten tarvetta on ATK-, myynti- ja markkinointi-, ensiapu- ja kirjanpitokoulutuksiin. Yrittäjätutkintoon sekä toimitusjohtajakoulutukseen on tarvetta lähes 20 %:lla kysymykseen vastanneista n. 80 yrityksestä.

Uutena alueena kyselyssä oli erilaisten asiantuntijapalveluiden käyttö. Yrityksistä 44 ilmoitti käyttäneensä erilaisia asiantuntijapalveluita joko tuottamalla ne itse tai ostamalla ulkoa. Mäntsälästä hankittiin useimmiten mainonta- ja markkinointipalvelut. Muut palvelut ostettiin enimmäkseen Mäntsälän ulkopuolelta. Syynä tähän mainittiin mm. vanhat asiakassuhteet.

Oikorata tärkeä Mäntsälälle ja sen yrityksille

Lähes 70 % yrityksistä piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä tulevaa oikorataa ja Mäntsälän asemaa Mäntsälän elinkeinotoiminnalle. Lisäksi vastanneista yli puolet ilmoitti oikoradalla ja asemalla olevan vaikutusta omaan toimintaansa.

Noin 70 % vastanneista oli sitä mieltä, että Mäntsälän kasvu radan myötä vaikuttaa positiivisesti yrityksen omaan liiketoimintaan. Lisäksi kyselyyn vastanneiden yritysten joukossa oli muutama yritys, joille myös mahdollinen Kapulin yritysalueen teollisuusraide olisi tärkeä.

Lisätietoja: Pekka Tikka 050 381 9213 tai Sanna Haakana 050 383 9595