Kumppanuuden merkeissä

Mäntsälän Yrittäjät ry, Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja Mäntsälän kunta ovat asettaneet strategiset tavoitteet yhteistoiminalle tälle vuodelle kuten tapahtui viime vuonnakin. Ehkä käsite strategia on tässä yhteydessä turhankin juhlava, sillä yhteistoiminta koskee varsin arkisten asioiden hoitamista. Tärkeintä on, että syntyy tunne, että ollaan samassa veneessä ja soudetaan samaan suuntaan.

Kumppanuusryhmässä ovat kuluvana vuonna olleet mukana kunnanjohtaja Esko Kairesalo, yrittäjäyhdistyksen edustajina Jarmo Mäkeläinen, Eero Kokko ja Seppo Huovila ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n edustajana Pekka Tikka. Vain ulkopuoliset pystyvät arvioimaan, onko ryhmä saanut riittävästi aikaiseksi. Joka tapauksessa työn hedelmien on tultava näkyviin laaja-alaisesti, jotta kumppanuutta kannattaa aidosti jatkaa.

Mitkä sitten ovat olleet kärkihankkeet yhteistyössä tänä vuonna? Läheskään kaikkea ei kannata tässä luetella, mutta päällimmäisinä tulevat mieleen seuraavat asiat:
On toteutettu laaja kartoitus yritysten kehittämistarpeista, järjestetty tulevaisuusseminaari ja pohdittu asiakaspalvelun kehittämistä Esa Saarisen johdolla, kaikki nämä viime kevään aikana.
Taustalla on tuettu Mäntsälän Portin kauppiastapahtumaa, yrittäjyyskasvatuksen läpimurtoa kouluihin ja työhyvinvointihanke Tykesiä.

Hektisen työrytmin keskellä unohdetaan helposti palkitseminen. Mäntsälän Yrittäjät yhteistyössä muiden yrittäjäjärjestöjen kanssa ovat palkinneet Vuoden yrittäjän vuosikymmenien ajan. Nyt on tartuttu uuteen palkitsemisen aiheeseen nimittäin Perin komee siivo -kilpailun tavoitteena on kiinnittää huomiota toimintaympäristön siisteyteen. Tavoitteena on tartuttaa uutta ajattelua ympäristön hoitoon. Omien etu- ja takapihojen kunnossapito on parasta toisen huomioon ottamista mitä voimme tietää. Lähikuukausina kuulemme lisää tästä aiheesta.

Avainteemaksi tämän vuoden kumppanuudelle on valittu rakentaminen ja ympäristö. Aihe on laaja ja haasteellinen. Harvasta asiasta puhutaan yhtä paljon yritysympäristössä kuin kaavoituksen vaikutuksista rakentamiseen ja yritystoiminnan harjoittamiseen. Kumppanuusryhmässä on pantu merkille, että tiedon vaje lisää tuskaa ja aiheuttaa paljon mieliharmia. Tuskallista on tiedon lisääminenkin, sillä kaavoituksen koukerot ovat asiaa tuntevallekin melkoinen haaste. Kumppanit ovat kuitenkin tarttumassa tähänkin asiaan. Paras tapa lähestyä asiaa on jakaa koulutuksen kautta tietoa yrittäjille. Helpommin sanottu kuin tehty, sillä kaavoitukseen on rakennettu sisään terminologia, jonka täytyy avautua, ennen kuin voidaan sisäistää uutta tietoa. Syksyn aikana tiedotetaan tästäkin hankkeesta lisää.

Kumppanit ovat havainneet melkoisen haasteen toiminnalleen. Kysymys on ”hyvien tekojen” ulottamisesta koskemaan mahdollisimman suurta yrittäjäjoukkoa. Miten yhteistyön hedelmät voitaisiin levittää mahdollisimman laajalle yrittäjäjoukolle? Tärkeänä pidämme esimerkiksi tämän lehden, Y-Filesin mahdollisuuksia jakaa informaatiota. Emme kuitenkaan pane pahaksemme, vaikka saisimme tiedon jakamismahdollisuuksista vihjeitä myös lukijoilta.