Viestintä on inhimillistä pääomaa

Kuuma kuntien asiantuntijat kuulivat professori Elisa Juholinin ja toimittaja Kimmo Räntilän ajatuksia viestinnästä Mäntsälän kunnantalolla 28.9.05.

Elisa Juholinin mukaan jokainen virkamies on viestijä. -Media on yhä enemmän korvaamassa perinteistä lähiyhteisöä. Nyt kokoonnumme median ääreen, totesi professori Juholin. Johtaminen on mitä suurimmassa määrin myös viestintää. Hyvä esimies osaa keskustella, hän rohkaisee, antaa palautetta, on vuorovaikutteinen ja omaa psykologista silmää. Ääneen lausumattomat sitoumukset ovat myös tärkeitä, kertoi Juholin ja painotti viestinnän inhimillisen pääoman tärkeyttä. Sosiaalinen herkkyys on johtamisessa tärkeää ja se heijastuu myös viestintään. Toimittajatkin ottavat herkimmin yhteyttä niihin, jotka osaavat puhua.

Empatia on uskottavuuden elementti

Toimittaja Kimmo Räntilä painotti empaattisuutta kaikessa tiedottamisessa. Hyvä toimittaja kertoo persoonallisia ajatuksia, painotti Räntilä. Hän antoi kuulijoilleen myös käytännön neuvoja eri tiedotusvälineiden ottaessa yhteyttä kunnan virkamiehiin. Nokkapokkaan ei kannata koskaan lähteä ja TV-haastatteluun valmistautuessa kannattaa miettiä oma ulkoinen uskottavuus sanottavan lisäksi.

Koulutuksesta hyvä palaute

Kuuma kuntien johdosta ja asiantuntijoista koostunut yleisö antoi koulutuksesta kiitettävän palautteen. Päivää pidettiin tarpeellisena ja hyvänä kokonaispakettina viestinnästä. Tilaisuuden oli järjestänyt KUUMA viestintäryhmä ja sen toteutti Infor Oy. Mäntsälän kunnantalon järjestelyistä vastasivat Mäntsälän kunta, Mäntsälän Yrityskehitys ja Sodexho.