Ratahallintokeskuksen matkustajatutkimus ennakoi oikoradan kiinnostavan myös tienkäyttäjiä

Oikoradan merkittävimmät vaikutukset liittyvät henkilöliikenteeseen.

Ratahallintokeskus selvittää Kerava–Lahti-oikoradan vaikutuksia kaksiosaisella ennen-jälkeen-tutkimuksella, jonka ennen-vaiheen osuus on nyt valmistunut. Oikorata on merkittävin ratahanke Suomessa pitkään aikaan ja sillä on huomattavia liikenteellisiä, aluetaloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Radan rakentamistyöt aloitettiin maaperätutkimuksilla vuonna 2001 ja rata avautuu liikenteelle syksyllä 2006.

Oikoradan merkittävimmät vaikutukset liittyvät henkilöliikenteeseen. Oikorata lyhentää matka-aikoja ja samalla junatarjontaa voidaan lisätä useilla reiteillä. Osana ennen-vaiheen selvitystä toteutettiin matkustuskäyttäytymiseen liittyvät kyselyt sekä junamatkustajille että autoilijoille. Idän suunnan junamatkustajista noin kolmasosa ilmoitti junan käytön lisääntyvän selvästi tai jonkin verran oikoradan valmistumisen jälkeen. Lahden väylän autoilijoista noin 8 % ilmoitti käyttävänsä junaa auton sijasta kyseisellä matkalla oikoradan valmistumisen jälkeen. Kyselyjen perusteella voidaan siten arvioida, että sekä juna- että automatkustajilla on suuria odotuksia oikoradan suhteen.

Liikenteellisten vaikutusten lisäksi tutkimuksessa on käsitelty vaikutuksia väestönkehitykseen ja asumiseen, työpaikkakehitykseen ja yritystoimintaan, kiinteistömarkkinoihin, kuntatalouteen sekä ympäristöön.

Jo tässä vaiheessa voidaan arvioida, että oikoradalla tulee olemaan monia eri aikavälillä näkyviä vaikutuksia, joiden erottaminen muusta yleisestä kehityksestä tulee olemaan haasteellista.

Tutkimuksessa todetaan positiivisten työllisyysvaikutusten riippuvan ostovoimasta. Miten ostovoima lisääntyy muuttoliikkeen myötä ja lisääkö se joidenkin yritysten kilpailukykyä, esimerkiksi työvoiman saatavuuden tai saavutettavuuden ansioista ja valitsevatko sijaintipaikkaa etsivät uudet yritykset paikaksi oikoradan asemapaikkakunnat - esimerkiksi Mäntsälän. Tutkimukseen haastateltiin Mäntsälästä kaavoituspäällikkö Merja Vikman-kanervaa ja Mäntsälän Yrityskehityksen markkinointipäällikköä Jyrki Teeriahoa.

---

Lisätietoja:
ylitarkastaja Harri Lahelma, puh. 09 5840 5127