Parempaan palveluun Mäntsälässä

Parempaan palveluun Mäntsälässä on nimensä mukaisesti hanke, jolla pyritään parantamaan mäntsäläläisten kauppaliikkeiden asiakaspalvelutaitoja. Projekti toteutetaan yhteistyössä perustamamme Kauppiasforumin kanssa. Forumiin kuuluu tusinan verran keskustan alueen yrityksiä ja tähän hankkeeseen on sitoutunut 15 mäntsäläläistä erikoiskaupan ja tilaa vaativan kaupan yritystä.

Projekti jatkuu ainakin helmikuun loppuun 2006 ja sitä on rahoittavat Uudenmaan TE-keskus
(50 000 euroa) ja yritykset itse.
Hanke sisältää runsaasti yrityskohtaista konsultointia ja koulutustilaisuuksia. Asiakaspalvelun laadun seurannassa käytetään niin sanottuja haamuostajia, joita on 12 henkilön verran. He simuloivat oikeaa myynti- ja asiakaspalvelutilannetta.

Tavoitteena on vastata haasteisiin, jotka tulivat esille edellisessä kuluttajatutkimuksessa. Siinä luodattiin mm. yritysten henkilöstön asiakaspalvelutaitoja. Mäntsälän yrityksissä asiakaspalvelutaidot olivat yleensä hyvällä tasolla, mutta parannettavaakin löytyi.

Hanke on jatkoa aiemmille Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n asiakaspalveluprojekteille, joita Uudenmaan TE-keskus on tukenut.

Hankkeen vetäjänä toimii liikkeenjohdon konsultti Seppo Huovila.

Lisätietoja: Tj Pekka Tikka, p. 050-3819213

ja Seppo Huovila, p.0400-604781.