Siirry sisältöön

TYÖTERVEYSHUOLTOSOPIMUSTA EDELLYTETÄÄN, JOTTA YRITTÄJÄ ON TYÖTERVEYSKORVAUSMENETTELYN PIIRISSÄ

Sairasvakuutuslain muutosten perusteella 1.1.2006 YRITTÄJIEN työterveyshuollon korvausperusteet ovat nousset samalle tasolle kuin palkansaajilla ja työterveyshuoltoon voidaan liittää nyt myös yrittäjien sairaanhoito.

Koko ehkäisevän työterveyshuollon tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista korvataan
60%:a. Yrittäjille uutena asiana tulee myös oikeus tietyin rajoituksin saada korvausta (50%) sairaanhoidon kustannuksista. Korvattaessa sairaanhoidon kustannuksia työterveyshuollon korvausmenettelyn mukaisesti edellytetään, että yrittäjä on tehnyt työterveyshuoltopalveluiden tuottajan kanssa sopimuksen ja toimintasuunnitelman, jossa kuvataan toteutettavan työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan ja sairaanhoidon sisältöä. Pelkkä sairaanhoitoon perustuva sopimus tai toiminta ei oikeuta työterveyshuollon korvauksiin. Korvaamisen edellytyksenä on myös, että sairaanhoitopalvelut tuottaa sama työterveyshenkilöstö, joka toteuttaa ehkäisevän työterveyshuollon.
Kansanterveyslain perusteella annettu sairaanhoito terveyskeskuksissa tai yksityissektorilla sairasvakuutuslain perusteella annettu sairaanhoito, eivät ole työterveyshuollon korvausmenettelyn piirissä.

Lisätietoa yrittäjien ja yritysten työterveyshuollosta sekä toimintojen korvausperusteista saa työterveyshuolloista. Myös kansaneläkelaitos neuvoo erityisesti työterveyshuollon korvauksiin liittyvissä kysymyksissä.