Etabloituminen Venäjälle –ohjelma alkaa

Vientivalmiuksia uusmaalaisille pk-yrityksille

Uudenmaan TE-keskus ja Suomalais-Venäläinen kauppakamari käynnistävät huomenna pitkäkestoisen Etabloituminen Venäjälle -koulutusohjelman. Sen tavoitteena on luoda uusmaalaisille pk-yrityksille hyvät valmiudet perustaa myynti-, huolto-, varaosa- tai vastaavia operaatioita Venäjälle.

Uudenmaan TE-keskus on toteuttanut Venäjän koulutusohjelmia säännöllisesti. Niiden tavoitteena on ollut kehittää perinteistä vientiä ja vientivalmiuksia. Nyt alkavassa ohjelmassa erityistä on etabloitumisnäkökulma. Yrityksen tiedon tarve kasvaa, kun Venäjälle perustetaan oma toimisto. Ohjelmalla pyritään saamaan yritykset oikean tiedon lähteille ja välttämään kalliiksi tulevia virhearvioita.

Venäjän kauppa on kasvanut hyvin voimakkaasti viime vuosina. Samalla yritysten sitoutuminen kaupan kehittämiseen on lisääntynyt. Kansainvälistymisen luontevia askelia myös Venäjällä on, että kehitetään vientioperaatioita vähitellen jälleenmyyjä- tai agenttisopimuksista kohti omia myynti- ja huoltotoimintoja. Venäjälle perustettavien suomalaisten tytäryritysten määrä onkin ollut kasvussa myyntimääriä seuraten.

Koulutusohjelma koostuu 6 moduulista ja yrityskohtaisesta konsultoinnista, jotka toteutetaan vuoden 2006 loppuun mennessä. Moduuleissa käsitellään mm. yritysmuotoja, toimitila-asioita, henkilöstö- ja taloushallintoa sekä johtamis-, rahoitus- ja sopimusasioita. Yrityskohtaisen konsultoinnin tavoitteena on luoda kunkin yrityksen omiin tavoitteisiin räätälöity etabloitumissuunnitelma.

Kurssille on ilmoittautunut 19 uusmaalaista yritystä. Seminaarijaksojen tavoitteena on paitsi syventää tietoja asiantuntijaluennoilla myös kerätä muista osallistuvista yrityksistä verkosto. Sen puitteissa yrityksillä on mahdollista jakaa kokemuksia tai etsiä yhteisiä ratkaisuja.

Koulutusohjelma on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama.

Lisätietoja: Henri Molander, Uudenmaan TE-keskus puh. 010 60 21464 ja Elena Niininen, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, puh. 09-6969 3467