Siirry sisältöön

KUUMA-kuntien yhteistyö seutumarkkinoinnissa on saanut kiitosta

Keväällä Talouselämä-lehden liitteenä jaettu KUUMA-aluetta esittelevä Kuumaa Kasvua -lehti sai lukijoilta kiitosta. Lukijoiden mielestä Kuumaa Kasvua -liite antoi olennaista tietoa KUUMA-kunnista. KUUMA-kuntien julkaisema liite sijoittui kärkeen mitattaessa lehdessä julkaistujen ilmoitusten huomioarvoja.

KUUMA-kunnat mittauttivat Kuumaa Kasvua -liitteen markkinoinnillisen onnistumisen. Tutkimus suoritettiin lehden ilmestymisen jälkeen 12.5. - 18.5.2006. Tutkimuksen suoritti TNS Gallup Oy / Media. Tutkimuksessa mitattiin Talouselämä-lehdessä julkaistujen ilmoitusten saamaa vastaan-ottoa.

Vastaajien mielestä mielikuva KUUMA-kunnista on jonkin verran parempi verrattuna kilpailijoihin. 40 % vastaajista tuntee ainakin jossain määrin KUUMA-kunnat. Vastaajien mukaan Kuu-maa Kasvua -liite antaa selkeää ja konkreettista tietoa vaihtoehdoista pääkaupunkiseudun lähelle sijoittuvalle yritykselle. Ilmoitus viestii myös Kuuma-kuntien tahdosta tehdä yhteistyötä elinkeinopolitiikassa.

Usealle vastaajalle oli jäänyt mielikuva seudun hyvästä logistisesta sijainnista. Vastaajien mielestä KUUMA-kunnat ovat pääkaupunkiseudun tuntumassa oleva asumis- ja yritysystävällinen kuntakeskittymä, jossa on hyviä vaihtoehtoja sekä asumiselle että yrittämiselle. Useat lukijat olivat irrottaneet Kuumaa Kasvua -lehtisen talteen.

Lisätietoja: KUUMA-markkinointityöryhmän puheenjohtaja, markkinointipäällikkö Lasse Laaksonen puh. (09) 8718 3020.