SYNTYVYYS HUIPUSSAAN

Väestömäärä Mäntsälässä lisääntyy. Mäntsälässä asuu viimeisimmän väestötilaston mukaan 18533 ihmistä. Syyskuussa syntyvyys oli huipussaan. Uusia mäntsäläläisiä syntyi peräti 29. Tammikuussa päästiin samaan lukuun. Pienimmillään syntyvyys on ollut huhtikuussa, jolloin vauvoja saatiin 14. Väestön kokonaiskasvu syyskuussa oli ainoastaan 11 henkeä. Harvinaista kyllä – poismuuttoa Mäntsälästä oli tulomuuttoa enemmän. Poismuuttajia syyskuussa oli 117 ja tulomuuttajia 99. Maahanmuuttoa kertyi 8 ihmisen verran ja maasta muutti ainoastaan yksi mäntsäläläinen. Kuolleita oli 7. Vuoden alusta Mäntsälän väestö on lisääntynyt 307 ihmisellä.