YHTEISMARKKINOINTI NOSTI KUUMA -KUNTIEN TUNNETTUUTTA

Oikoradan rakentamiseen liittynyt kolmivuotinen elinkeinomarkkinointihanke päättyy vuoden vaihteessa. KUUMA -kuntien tunnettuus on selvästi lisääntynyt kampanjan kautta, samoin yritysten kiinnostus aluetta kohtaan on kasvanut.

Keski-Uudenmaan KUUMA-kunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula ja Pornainen toteuttivat markkinointihankkeen yhteistyössä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin, VR Osakeyhtiön, Ratahallintokeskuksen ja Tieyhtiö Nelostie Oy:n kanssa. Hankkeen tavoitteena oli lisätä yritysten, päättäjien ja asukkaiden kiinnostusta sijoittua alueelle. Markkinointitoimien pääkohteena ovat olleet pääkaupunkiseudun yritykset ja päättäjät.

Markkinointityöryhmä kokosi ja julkaisi vuosina 2004–2006 yhteensä neljä Kuumaa kasvua -lehteä, jotka jaettiin pääkaupunkiseudulle. Julkaisujen tavoitteena oli tuoda esille elämää ja yritystoiminnan edellytyksiä Keski-Uudellamaalla. Lehtien painosmäärät olivat enimmillään 200 000 kappaletta.

Markkinointiryhmä kokosi myös kuntien yhteisen yritysalue-esitteen Kuumaa Kasvua Yritysextran. Se jaettiin valtakunnallisesti Kauppalehti Option välissä 1.9.2005. Esite uusittiin ja jaettiin Talouselämä-lehden välissä 12.5.2006. Esitteitä ja Kuumaa kasvua -lehtiä on jaettu myös valtakunnallisissa messutapahtumissa, joihin kunnat ovat yhteisesti osallistuneet.

Uusi avaus yhteismarkkinoinnissa tehtiin tänä syksynä, jolloin alueen markkinointiesite julkaistiin Finnairin asiakaslehden BlueWingsin välissä. Esite tehtiin suomen- ja englanninkielisenä. Lehti oli jaossa Finnairin kotimaan ja ulkomaan lennoilla lokakuun ajan. BlueWingsin painosmäärä oli 70 000 kappaletta.

Lisäksi markkinoinnin välineinä on käytetty ulkomainostauluja ja junamainontaa. KUUMA-kunnat olivat mukana syyskuun alussa Helsingin rautatieasemalla järjestetyssä kaksipäiväisessä Nopeat itäradat -tapahtumassa. Markkinointihankkeella on oma nettisivusto osoitteessa www.kuuma.fi/ > Tilaa toimia, Yrityspalvelut.

Julkaisuista erittäin myönteistä lukijapalautetta

Kuumaa kasvua -julkaisut ja yritysalue-esitteet ovat saavuttaneet viestintävälineenä erittäin hyvän huomioarvon. Kuumaa kasvua -lehti Helsingin Sanomien välissä jaettuna sai lukijatutkimuksessa huomioarvon 70 %, joka on selvästi suurempi, kuin Helsingin Sanomien välissä jaettujen liitteiden huomioarvo keskimäärin. Julkaisu saavutti jopa saman tason, kuin lehden omat liitteet. Liite erottui, antoi tietoa ja oli ajankohtainen.

Kauppalehti Option välissä syksyllä 2005 jaettu Yritysextra-liite tutkittiin myös ja sen huomio- ja lukuarvo nousi korkeaksi. Liite herätti positiivista mielikuvaa Kuuma-alueesta. Keväällä 2006 Talouselämä-lehden välissä jaettu esite sai erinomaisen huomioarvon ja liite antoi vastaajien mukaan konkreettista tietoa alueesta. Molemmat liitteet nousivat huomioarvossa kärkeen kansainvälisten brändimainostajien rinnalle. BlueWings -liitteestä on tekeillä erillinen tutkimus.

Kunnat pitävät kampanjaa onnistuneena

Keski-Uudenmaan kunnat pitävät yhteistä markkinointikampanjaa onnistuneena. Yrityselämän yhteydenotot elinkeinopalveluihin tontti- ja tilakysymyksissä ovat lisääntyneet selvästi kaikissa KUUMA -kunnissa.

– Toki on vaikea sanoa, mikä on kampanjoinnin seurausta ja mikä yleistä elinkeinoelämän toimeliaisuutta, mutta erityisesti tänä syksynä kyselyjä tiloista ja tonteista on tullut paljon. Projekti on luonut positiivista mielikuvaa KUUMA-alueesta ja tuonut kunnat entistä paremmin tunnetuiksi. Yhteismarkkinointi on kasvattanut myös kuntien itsetuntoa, olemme tehneet mittavan työn yhdessä. Kampanjan vaikutukset ovat pitkäkestoisia, sanoo markkinointipäällikkö Lasse Laaksonen Tuusulasta.

Järvenpään elinkeinojohtaja Pirjo Latva-aho on myös sitä mieltä, että yhteismarkkinoinnin vaikutukset tuntuvat vasta pidemmällä tähtäyksellä. Yhteismarkkinointi on Latva-ahon mielestä tullut jäädäkseen.

– Järvenpäässä Wärtsilän-Vähänummen yritysalueella, jossa muun muassa Metso Paper ja Rocla sijaitsevat, on tontti