MÄNTSÄLÄN LUKION HARJANNOSTAJAISET 14.12.06

Mäntsälän lukion arkkitehtuuri perustuu aikuisten opiskelijoiden mittakaavaan

Mäntsälän lukio on sijoitettu tontin kaakkoisosaan myötäillen muodoltaan Liedontietä. Pihalla on polkupyöräkatokset 180 polkupyörälle ja 54 autopaikkaa. Pääsisäänkäynti avautuu länteen kohti keskustaa ja siitä muodostuu edustava kortteliaukio. Rakennuksen aurinkoiselle lounaispuolelle on sijoitettu opiskelijoiden ulko-oleskelutilat ja porrastettu katsomo.

Pääsisäänkäynti jakaa rakennuksen kahteen osaan. Kaakkoispuolen korkeassa kolmekerroksisessa osassa ovat opetus- ja hallintotilat sekä ruokahuollon ja oppilashuollon tilat. Tilat sijoittuvat kolme kerrosta korkean kattoikkunallisen ruokailutila-keskusaulan ympärille. Matalammassa yksi-kerroksisessa osassa ovat liikuntasali, 350-paikkaiseen väestönsuojaan sijoitetut puku- ja pesutilat, erikseen sijoitettu musiikkiluokka sekä kiinteistön hoidon tilat.

Rakennuksen arkkitehtuuri perustuu aikuisten opiskelijoiden mittakaavaan sekä siihen sopiviin väri- ja materiaalivalintoihin. Materiaaleissa on otettu huomioon kestävyys, helppohoitoisuus sekä muut kestävän kehityksen periaatteet. Ulkoseinien verhouksena on poltettu punatiili. Metalliset julkisivun osat ovat hopeanharmaata terästä ja alumiinia. Katokset ovat hopeanharmaata ja sinkittyä terästä.

Sisätilat tulevat olemaan väritykseltään rauhalliset mutta vaihtelevat. Ruokailutila-keskusaulasta on lattiamateriaaleilla haettu pienen piazzan tunnelmaa. Ruokailu tapahtuu ylhäältä kattoikkunasta lankeavassa luonnonvalossa. Piazzan tunnelmaa luo edelleen lattian luonnonkivialue –Mäntsälän punainen graniitti. Aukion tunnelman viimeistelee luonnonkivialuetta ympäröivä kiviaineinen kuiva-puristelaattavyöhyke ja parvekkeina alas avautuvat korkeaa keskustilaa kiertävät käytävät. Valokuilulle samoin kuin koko koulun sisämiljöölle antaa luonteensa kookas, 16 metrin korkeuteen ulottuva puupintainen elementti. Kattoikkunasta lankeava luonnon valo ja lämpimän mahongin sävy antavat oman värinsä koulun keskeiselle sisätilalle. Vastapainon mahongin lämpimälle punaruskealle antaa porrashuoneita yhdistävä pitkä seinä, joka on väritetty vahvasti murretulla vihreällä. Nämä kaksi elementtiä muodostavat lukion sisämaailman selkärangan samalla, kun tilallisesti lukio sulkeutuu korkean keskusaulan valokuilun ympärille. Muut sisätilojen pinnat on toteutettu värimaailmaltaan väistyvinä ja neutraaleina. Irtokalusteet, verhot ja muut tekstiilipinnat on suunniteltu raikkaan värisiksi vastapainona neutraaleille taustoille. Keskusaulaa kiertävät seinät ovat yleensä lämpimään taitettuja valkoisia pintoja ja niitä rytmittävät tummempina pintoina ovet ja lyhyehkö seinäjaksot. Keskusaulaa lukuun ottamatta lattiat ovat pääosin kumimattoa. Käytävien ja yhteisten tilojen lattiat eroavat tummempina intiimimpien ja valoisampien luokka- ja työhuoneiden lattian vaaleammasta sävystä. Seinät ovat materiaaliltaan maalattua ja osin tasoitettua kalkkihiekkatiiltä.

Opetustilat on suunniteltu ajanmukaisiksi ja riittävä mitoitus, kalustus sekä tulevaisuuden muuttuvat tarpeet huomioon ottaen. Liikuntasali on 528 m² suuruinen sisältäen nousevan näyttämön varusteineen.

Rakennuksen runko muodostuu teräsbetonisista pilareista, teräspalkeista sekä teräsbetonisista ala-, väli- ja yläpohjien ontelolaatoista. Ulkoseinien verhous muurataan paikalla poltetuista punatiilistä.

Rakennuksen sisäilmastosta huolehditaan vähäpäästöisillä materiaaleilla sekä riittävän tehokkaalla ilmastoinnilla. Rakennuksessa on vesikiertoinen lattialämmitys ja valaistus on ajanmukainen. Muussa sähköistyksessä on huomioitu myös tulevaisuuden tarpeet tietotekniikan osalta.

Lukion on suunnitellut arkkitehti Teppo Pietarinen. Rakennuksen laajuutta kuvaavat seuraavat luvut:


- tilavuus 24.600 m3

- bruttoala 4.996 m2

- hyötyala 3.267 m2

Urakkasopimukset (alv. 0%):

Pääurakka /rak. tekniset työt: 5.154.999,00 €

Lv-urakka (putkityöt): 386.400,00 €

IV-työt (ilmanvaihtotyöt):369.600,00 €

Sähkötyöt