Uuden tieyhteyden suunnittelu valtatieltä 25 Sälinkääntielle alkaa Mäntsälässä

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri ja Mäntsälän kunta ovat käynnistäneet pääsuuntaselvityksen laatimisen Sälinkääntien eli Mäntsälä-Oitti -maantien (tie nro 1471) uudesta yhteydestä. Valtatien 4 länsipuolelle, Sälinkääntien ja Hyvinkääntien (valtatie 25) välille suunniteltavan uuden tieyhteyden tavoitteena on parantaa moottoritien länsipuolisen alueen liikenneyhteyksiä Mäntsälän keskustan kohdalla.

Mäntsälän liikennemäärät lisääntyvät Kapulin alueen rakentamisen ja uuden rautatieaseman myötä. Nyt selvitettävänä oleva uusi yhteys vähentää Mäntsälän keskustan kautta kulkevaa liikennettä ja tukee kunnan mahdollisuuksia kehittää maankäyttöä alueella. Uusi yhteys perustuu Mäntsälän kunnan laatimaan Kirkonkylän osayleiskaavaan, jossa yhteystarve on esitetty ja hyväksytty. Selvitystyö valmistuu kesäkuussa 2007.

Selvitystyössä Sälinkääntielle määritellään uusi pääsuunta ja tehdään alustava aluevaraus. Valittavaa pääsuuntaa käytetään jatkossa lähtöaineistona kunnan asemakaavoitukselle sekä myöhemmin laadittavalle tarkemmalle tiesuunnittelulle. Uuden tieyhteyden pituus on noin 3 kilometriä.

Selvitystyössä syntyviä suunnitelmaluonnoksia esitellään maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keväällä järjestettävässä yleisötilaisuudessa. Tilaisuuden tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Selvitysalue kartalla: http://www.tiehallinto.fi/servlet/page?_pageid=70&_dad=julia&_schema=PORTAL30&_pageid=71&kieli=fi&linkki=16928&julkaisu=5944&menu=9003

LISÄTIETOJA:

Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri, Heikki Kanerva, puh. 0204 22 2766

Suunnittelukonsultti: Suunnittelukeskus Oy, projektipäällikkö Kari Kotro, puh. 010 409 5341.

Tiehallinto vastaa maanteiden tienpidosta. Tiehallinnon tehtävänä on myös kehittää tieverkkoa ja liikennejärjestelmää yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.