MÄNTSÄLÄ ON YKKÖNEN KEHITTÄMISAKTIIVISUUDESSA

Taloustutkimuksen kuntien imagotutkimuksessa Mäntsälä pärjäsi parhaiten kunnan kehittämisaktiivisuudessa, maankäytössä ja kaavoituksessa. Mäntsälä on kuntakokoluokassa 10.000 – 20.000 asukasta Suomen ykkönen kehittämistyössä (+76%). Mäntsälä koetaan myös kuntia koskevissa päätöksissä itsenäisesti päätöksiä tekeväksi. Parhaat yleisarvosanat tässä kuntakokoluokassa nappasivat Naantali, Pirkkala ja Valkeala.

Kuuma-kuntien vertailussa Mäntsälä saa parhaat luvut maankäytössä (+40%), elinkeinotoimen kehittämisessä (+68% )sekä kunnan kehittämisaktiivisuudessa (+76%). Myös liikenteellisestä sijainnista kertyy plussaa.

Kuuma-kunnista Järvenpäässä on vastaajien mielestä parhaat kunnalliset palvelut, Kerava menestyy kuntayhteistyön tuloksellisuudessa ja sen sijainti on hyvä. Kunnallisten palveluiden voittaja on Nurmijärvi ja Tuusulan kiitokset menevät kunnallistekniikan, kunnallistalouden ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien puolelle.

Mäntsälän miinukset tutkimuksessa tulevat vapaa-ajan viettomahdollisuuksista (-16%), kunnallistaloudesta (-20%) ja keskustan kaupallisista palveluista (-24%). Mäntsälä on Kuuma-kunnista vähiten tunnettu. Vaikka maankäyttö, kaavoitus, kehittämistyö ja elinkeinotoiminnan kehittäminen on Mäntsälästä arvioitsijoiden mukaan huippua, laskevat miinustekijät Mäntsälän kouluarvosanan Kuuma-kunnista heikoimmaksi. Mäntsälän kouluarvosana on 7,36. Paras kouluarvosana muodostuu Nurmijärvelle (7,85), jonka jälkeen tulevat Tuusula (7,75), Järvenpää (7,58) ja Kerava (7.57).

Kuntayhteistyön tuloksellisuudesta on Mäntsälälle annettu arvio nolla prosenttia, mikä Taloustutkimuksen tulkinnan mukaan ei kohota eikä alenna Mäntsälän imagoa.