Mäntsälän Sälinkääntien uuden yhteyden suunnitelmia esitellään yleisölle 27.3.2007

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri ja Mäntsälän kunta käynnistivät tammikuussa pääsuuntaselvityksen laatimisen Sälinkääntien eli Mäntsälä-Oitti-maantien (tie nro 1471) uudesta yhteydestä. Valtatien 4 länsipuolelle, Sälinkääntien ja Hyvinkääntien (valtatie 25) välille suunniteltavan uuden tieyhteyden tavoitteena on parantaa moottoritien länsipuolisen alueen liikenneyhteyksiä Mäntsälän keskustan kohdalla.

Selvitystyössä Sälinkääntielle määritellään uusi pääsuunta ja tehdään alustava aluevaraus. Nyt selvitettävänä oleva uusi yhteys vähentää Mäntsälän keskustan kautta kulkevaa liikennettä ja tukee kunnan mahdollisuuksia kehittää maankäyttöä alueella. Valittavaa pääsuuntaa käytetään jatkossa lähtökohtana kunnan asemakaavoitustyössä sekä myöhemmin laadittavassa tarkemmassa tiesuunnittelussa.

Selvitystyössä tehtyjä suunnitelmaluonnoksia esitellään avoimien ovien yleisötilaisuudessa 27.3.2007 klo 17-19. Yleisötilaisuus pidetään Mäntsälän kunnanvirastossa, os. Heikinkuja 4. Hanketta esitellään mm. siitä tehdyn virtuaalimallin avulla. Tilaisuudessa ovat läsnä Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin, Mäntsälän kunnan ja suunnittelukonsultin edustajat.

Tiedote ja siihen liittyvä kartta selvitystyössä pohdituista linjausvaihtoehdoista on Tiehallinnon internetsivuilla, os. http://www.tiehallinto.fi/servlet/page?_pageid=70&_dad=julia&_schema=PORTAL30&menu=9419&_pageid=71&kieli=fi&linkki=18170&julkaisu=6353

LISÄTIETOJA:

Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri, Heikki Kanerva, puh. 0204 22 2766

Suunnittelukonsultti:
Suunnittelukeskus Oy, Kari Kotro, puh. 010 409 5341