Kehä viitonen helpottaa arjen liikkumista

Kehä viitonen Hangosta Porvooseen on peräti 200 km pituinen tie. Lohjalla pohdittiin liikenneseminaarissa torstaina 18.10.2007 Kehä V -väylän mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.

- Kehä V tarjoaa riippumattoman vaihtoehdon yritysten sijoittumiselle, totesi SE Mäkinen Logistics Oy:n toimitusjohtaja Tapio Mäkinen. – Väylä on ruuhkavyöhykkeen ulkopuolella ja on oikeastaan ihme ettei Kehä V hanketta ole jo aiemmin toteutettu. Kehä V:n klusteriajattelu olisi nyt poikaa, hehkutti Mäkinen. Satamasidonnaisia logistiikkakeskuksia Mäkinen piti hankalina. Satamakapasiteetista saattaa tulla pula samoin kuin laivakapasiteetista. Yritykset joutuvat pohtimaan mihin tavaransa saavat. Mäkinen ennusti myös uusien logistiikkakeskusten syntymistä Venäjälle, josta tavaraa tuotaisiin Suomeen. Näin saattaa tapahtua muun muassa isoissa autotoimituksissa, joista pieni osa uusista autoista tulee Suomeen kun valtaosa lastista puretaan Venäjän uusiin satamiin.

Ohituskaistat suunnitelmissa

Kehä V:n liikennemäärät ja liikenneonnettomuudet ovat keskimäärien yläpuolella, kertoi liikenneneuvos Petri Jalasto Liikenne- ja viestintäministeriöstä. Kehityssuunnitelmissa on Hanko-Mäntsälä välille 3-4 kaiteellista ohituskaistaa, joiden kustannusarvio on noin 60 miljoonaa euroa. Mäntsälä-Porvoo välille on tarkoitus rakentaa yksi ohituskaista, jonka kustannuksiksi arvellaan noin reilua 5 miljoonaa euroa. Ohituskaistojen rakentamisen aikataulu on vielä avoinna.

Jalasto painotti Kehä V:n merkitystä seudullisena väylänä ja seudullisena korridorina. Jalaston mielestä Kehä viitosta ei kannata ajaa valtakunnalliseen teiden runkoverkkoon, koska runkoverkot ovat pitkän matkan liikennettä. Kehä V on tärkeä runkoteitä yhdistävä väylä, jolla on voimakas seudullinen merkitys.

Hangon rata tukee Kehä V:n merkitystä

Kehä V:n suuntaisesti kulkevan Hanko-Hyvinkää radan tavaraliikenne on vilkastunut. Radan sähköistys alkaa olla lähellä kannattavuutta, totesi Jalasto. Hangon sataman kehitystä tukee rekkaliikenteen sujuva yhteys Kehä viitosta pitkin ja olemassa oleva rautatieyhteys Hyvinkäältä Karjaan kautta Hankoon.

Seminaarissa puhuivat myös Hangon satamajohtaja Paavo O. Lyytikäinen ja Lohjan kaupungin johtaja Elina Lehto-Häggroth. Lyytikäinen ennakoi Hangon sataman siirtyvän kolmivuorotyöhön. Tavaravirrat ovat Hangossa melko lailla tasapainossa. Tuontia Hankoon on 52 prosenttia ja viennin määrä on 48 prosenttia. Menetettyä Superfast liikennettä välillä Hanko – Rostock on tullut korvaamaan Scanlines M/S Mercant Brillant aluksellaan, jota piakkoin seuraavat M/S Aurora ja M/S Mercant. Laivat liikennöivät Rostockiin.

Yhdyskuntasuunnittelu tulisi kulkea liikenneväyläsuunnittelun rinnalla ja yhteistyössä. Kehä V on osa metropolipolitiikkaa, painotti kaupunginjohtaja Lehto-Häggroth. Kehä V – ohjausryhmä rinnalle tarvittaisiin hänen mielestään myös Kehä V – valtuuskunta E18 valtuuskunnan tapaan.

MYK/JT