MYK:n Pekka Tikka esitteli Kehä V - hankeen liikenneministeri Anu Vehviläiselle

Kehä V Neuvottelukunnan edustajat tapasivat liikenneministeri Anu Vehviläisen
20.2.2009 eduskunnassa.

Liikenneministeri piti Kehä V hanketta hyvänä, usean osapuolen yhteishankkeena. Laajalla pohjalla toimivalla hankkeella voidaan yhteisin ponnisteluin varmasti avata uusia kehitysmahdollisuuksia.

Keskustelujen yhteydessä liikenneministeri totesi, että erityisesti Etelä-Suomen hankkeiden nopean toteuttamisen esteenä on heikko suunnitteluvalmius. Tästä johtuen käsittelyssä olevan elvytyspaketin liikennehankkeet painottuvat muun Suomen alueelle.

Hanko-Hyvinkää radan sähköistys on tärkeää

Hanko-Hyvinkää radan sähköistäminen on ministerin mielestä tärkeä asia. Liikennepoliittisessa selonteossa se on esitetty mahdollisesti v. 2011 alkavaksi hankkeeksi. Välittömän toteuttamisen esteenä ovat mm. puuttuvat suunnitelmat.

Keskikaideratkaisujen tarve Suomessa on ministerin mukaan noin 600 km. Liikenneministerin mielestä keskikaideratkaisuja pitäisi toteuttaa välittömästi ja mahdollisimman nopealla tahdilla, koska ne parantavat merkittävästi liikenneturvallisuutta ja vaikuttavat erityisesti vakaviin liikenneonnettomuuksiin eli vastakkaisen ajoneuvojen kanssa törmäämisiin. Nopean toteuttamisen ongelmana on rahoitus ja heikko suunnitteluvalmius. Kehä V:llä raskaan liikenteen suuri osuus ja hyvin vaihtelevat liikenneolosuhteet puoltavat ministerin mielestä keskikaiteellisten ohituskaistojen nopeaa toteuttamista.
Ministeri toivotti menestystä Kehä V yhteistyölle ja totesi eri osapuolten yhteistyön olevan asioiden etenemisen kannalta hyvin tärkeää.