Muutoksia asiointiin ympäristö- ja maa-ainesluvissa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus aloittaa toimintansa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta alkaa 1.4.2009, jolloin muun muassa Mäntsälän ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät sekä maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisen ja leirintäalueviranomaisen tehtävät siirtyvät Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle ja sen alaiselle ympäristökeskukselle.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on neljän KUUMA-kunnan (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Tuusula) ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistyöhanke, jossa Tuusula toimii isäntäkuntana. Sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon henkilöstö siirtyvät Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelukseen.

Mäntsälässä muutoksia asiointiin

Vuoden 2009 aikana kuntayhteistyöhön kuuluvien kuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaispalvelut tuotetaan hajautetusti sopijakuntien nykyisistä toimipaikoista käsin. Mäntsälän kunnan ympäristönsuojelun viranomaispalveluista vastaava henkilöstö siirtyy kuitenkin jo toiminnan käynnistyessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Tuusulan toimipaikkaan.

Viranomaisposti keskitetään Tuusulan toimipaikkaan

Viranomaisten, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kirjeet ja asiakirjat Järvenpään, Mäntsälän ja Tuusulan ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaisille tulee 1.4.2009 alkaen osoittaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle ympäristökeskuksen Tuusulan toimipaikkaan osoitteella:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Tuusulan toimipaikka
PL 60, 04301 Tuusula.

Toimipaikat yhdistyvät vuoden 2010 alussa

Vuoden 2010 alussa Keski-Uudenmaan henkilöstö ja palvelut siirtyvät eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta Tuusulan varuskunta-alueelle Hyrylään kunnostettaviin yhteisiin toimitiloihin. Toimitilojen muutoksesta ja sen vaikutuksista Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaan tiedotetaan erikseen lähempänä muutosajankohtaa.

Uudet yhteydet

Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät:

Autoasemankatu 1, 04300 Tuusula

Ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät:

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä (kunnantalo).

Eläinlääkintähuolto:

Yliopistollinen eläinsairaala, Tuotantoeläinsairaala, Leissantie 41, 04920 Saarentaus (Mäntsälä).

TULOSYKSIKÖIDNE ESIMIEHET

Hallinto: Ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, p. 040 3142253.

Ympäristövalvonta: Ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius, p. 040 3144732.

Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, p. 040 3144727. (1.6.09 alkaen).

Terveysvalvonta: Terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkukka, p. 040 3144711.

Eläinlääkintähuolto: Eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi, p. 040 3144716.