Kehä V:llä raivataan tienvarret välillä Mäntsälä-Hyvinkää hirvivaaran vuoksi

Uudenmaan hirvivaara-alueilla raivataan tienvarret

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiri parantaa tulevana kesänä liikenneturvallisuutta hirvivaara-alueille painottuvin tienvarsien raivauksin, mm. Kehä V:llä Hyvinkää-Mäntsälä.

Raivaukset suoritetaan tien suoja-alueella. Toimenpiteet ulottuvat 20 metrin etäisyydelle tien reunaviivasta. Raivausten tavoitteena on parantaa näkemiä, avartaa maisemaa ja poistaa ajoradan läheisyydessä sijaitsevat törmäysesteet. Toimenpiteillä parannetaan yksityisteiden liittymien
näkemäalueita.

Raivaukset koskevat metsäalueiden lisäksi peltoalueita, mutta raivauksia ei suoriteta piha-alueilla.

Raivausten tekemisestä vastaa Uudenmaan tiepiirin valitsema urakoitsija. Poistettava hyötypuusto jätetään maanomistajalle tai vaihtoehtoisesti aines- ja energiapuu myydään maanomistajan lukuun yhteismyyntinä. Maanomistajalla on myös oikeus tehdä raivaukset itse tiepiirin ohjeiden mukaisesti.

Tienvarsien raivaukset suoritetaan maantielain 44 §:n nojalla, joka antaa oikeuden poistaa kasvillisuutta maantien suoja-alueelta liikenneturvallisuuden niin vaatiessa. Uudenmaan tiepiiri on yhteydessä raivausten kohteena olevien kiinteistöjen omistajiin kevään 2009 aikana.

Kartta raivattavista tienvarsista löytyy Tiehallinnon internetsivulta osoitteesta:
http://www.tiehallinto.fi/servlet/page?_pageid=70&_dad=julia&_schema=PORTAL30&menu=13405&_pageid=71&kieli=fi&linkki=30718&julkaisu=9921

Lisätietoja:

Tiehallinto
Uudenmaan tiepiiri