Mäntsälän Rahtarikeskuksen peruskivi muurattiin

Mäntsälän Rahtarikeskuksen peruskivi muurattiin
tiistaina syyskuun 29. päivänä.
Rakennukseen sijoittuvat Rahtarit ry:n koulutus- ja toimistotilat.

Tuleva keskus sijaitsee VT4 moottoritien välittömässä läheisyydessä Mäntsälän eteläpuolella. Rakennuksen
kerrosala tulee olemaan noin 850 neliömetriä ja kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa.
Keskus valmistuu vuonna 2010 ja otetaan käyttöön viimeistään vuonna 2011.

Mäntsälän Rahtarikeskuksen omistaja ja rakennuttaja Rahtarit ry on perustettu 11.3.1973 ja jäseniä oli
1.9.2009 yhteensä 25 582. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdistävänä, kouluttavana, auttavana sekä
virkistävänä elimenä kaikkien kuljetusalalla toimivien kesken, sekä maantiekuljetusalan työskentelyolosuhteiden
parantaminen ja kuljettajien ammatin arvostuksen lisääminen.

Ensimmäisenä muurauskauhan varteen tiistain tilaisuudessa tarttui 4-
vuotias pikkurahtari Oliver Suhonen isänsä Pasin
avustamana. Muuraajina nähtiin myös Rahtarit ry:n
puheenjohtaja Kimmo Puntti, Mäntsälän Yrityskehitys
Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tikka, Uudenmaan liiton
yhteyspäällikkö Esa Mänttäri, Rahtarit ry:n perustajajäsenet
Matti Itkonen Lahdesta ja Eero Mikkola
Mäntsälästä, AMJ-Rakennuksen toimitusjohtaja Arto
Hakala, Rahtarit ry:n jäsensihteeri Hanna Seppä sekä
useita Rahtarit ry:n luottamushenkilöitä.

Seremoniamestarina toimi Rahtarit ry:n kehitysryhmän
puheenjohtaja Timo Kima, joka luki perustamisasiakirjan. Puheenvuoron käyttivät
myös Rahtarit ry:n puheenjohtaja Kimmo Puntti, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja
Pekka Tikka sekä AMJ-Rakennuksen Arto Hakala.