ELY-keskuksen palveluja on tarjolla

ELY-keskuksen palveluja on tarjolla
Henkilöstön kehittämishanke meneillään

Mäntsäläiset yritykset ovat osoittaneet vähäistä kiinnostusta tarjolla olevaan mahdollisuuteen
kehittää henkilöstön osaamista.
Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n vetämässä Tako-hankkeessa on mahdollisuus saada tukea jopa
70% koulutuksen kokonaiskustannuksista. Rahoituksesta päättää Uudenmaan ELY-keskus.

Projektipäällikkö Teuvo Mäkelä on käynyt laajan joukon pk-yrityksiä läpi eri toimialoilla Mäntsälässä. Joukossa on ollut palvelu- ja kaupan alan yrityksiä, metallin, rakentamisen sekä elintarvikealan yrityksiä. Eniten kiinnostusta on osoittanut elintarvikeala, tilitoimistot ja metalli. Elintarvikealan koulutushanke on käynnistynyt Mäntsälässä.

- Selvää on kuitenkin, että pienten yritysten kiinnostus kohdentuu lyhytkestoisiin koulutuksiin.
Täsmä koulutus edellyttää vähintään 10 päivän koulutusta ja siihen pienillä yrityksillä
ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta, kommentoi Mäkelä.

Tako- hankkeen tarjontaa on nyt laajennettu muihinkin Keski-Uudenmaan kuntiin.
Tuusulassa löytyy eniten kiinnostusta, toteaa Mäkelä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Teuvo Mäkelä

Mäntsälän Yrityskehitys Oy

044 5211 1675

teuvo.makela(at)mantsalanyrityskehitys.fi