MYK:n kehittämistarvekartoitus selvittää yhteistyöhaluja

Mäntsälän Yrityskehityksen vuosittainen kehittämistarvekartoitus mäntsäläläisille yrityksille on aiempaa lyhyempi ja ytimekkäämpi. Keskeisenä kysymyksenä on yritysten välinen yhteistyö. Tätä kysymystä kysytään kahdessa kohdassa: - Oletko kiinnostunut yhteisestä toimitilahankinnasta muiden yritysten kanssa ja – oletko kiinnostunut tarjoamaan palveluita tai tuotteita konkreettisesta yhteistyöstä muiden yritysten kanssa?

Tällä hetkellä MYK:ssä on asiakkaita, jotka etsivät Mäntsälästä toimivia toimistotiloja. Yrittäjien tilatarpeet vaihtelevat huomattavasti, mutta varsinkin toimistotilatarvitsijoiden kanssa voidaan aikaansaada yhteisiä tilahankkeita.

Palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen yhteistyössä perustuu muun muassa yritysten toiveisiin. Yrittäjät kokevat julkisyhteisöasiakkaat, kuten kunnat. kuntayhtymät tai valtion vaikeasti lähestyttäväksi asiakkaaksi. Yhdessä voitaisiin miettiä keinoja ja tapoja onnistumiseen myyntityössä. Mutta täysin muunkinlainen toiminta on mahdollista. Tästä oivana esimerkkinä on mäntsäläläisten yrittäjien MYK:n kanssa yhteistyössä toteutettu TV-kampanja, joka pyörii ruuduissa kevään mittaan.

Mäntsälän Yrityskehitys toivoo saavansa myös yrityksiltä aivan perustietoja: monella yrityksellä ei ole ilmoitettuna kotisivuosoitettaan tai sähköpostia. Tästä tulee melko usein palautetta asiakkailta, jotka etsivät palveluita MYK:n palvelutietokannan avulla.

Kehittämiskartoitus ilmestyy vastattavaksi yrittäjille maaliskuun puolessavälissä.