Mäntsälässä on hyvä asiakaskunta ja liikenneyhteydet uusille yrityksille.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy teetti syksyn 2010 aikana tutkimuksen yrityksistä, jotka ovat viimeisen kolmen vuoden aikana aloittaneet toimintansa Mäntsälässä. Tärkeimmiksi Mäntsälään sijoittumiseen vaikuttavaksi tekijöiksi koettiin asiakaskunnan hyvä tavoitettavuus, hyvät maantieliikenneyhteydet sekä yrittäjän asuinpaikkakunnan pysyminen samana kuin yrityksen toimipaikka. Tutkimuksen tulosten mukaan nämä ovat toteutuneet Mäntsälässä erittäin hyvin.

Kaksi kolmasosaa aloittaneista yrityksistä on käyttänyt Uusyrityskeskuksen, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n sekä Yrityshautomon palveluita ja suurin osa niistä on kokenut saaneensa hyötyä, uusia ideoita sekä monipuolista neuvontaa em. organisaatioilta. Tutkimuksessa kävi lisäksi ilmi, että tulevaisuudessa osa uusista yrityksistä on halukkaita lisäämään työvoimaansa ja laajentamaan liiketoimintaansa muualle mahdollisuuksien mukaan.

Tutkimuksessa selvitettiin myös yritysten profiileja, sekä odotuksia että toteutuneita asioita liittyen yritystoimintaan. Tuloksista ilmeni, että suurin osa vastanneista yrittäjistä on yksityisyrittäjiä, ja he työskentelevät itse omassa yrityksessään. Useampi kuin kolme neljästä kyselyyn vastanneesta on päätoiminen yrittäjä.

Tutkimuskyselyyn vastasi 45 vuosien 2008-2010 aikana Mäntsälään sijoittuneen yrityksen omistajaa ja johtajaa. Tutkimuksen toteuttivat Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat Pauliina Holopainen ja Radostina Kostova ohjaajanaan lehtori Kari Halme.

Lisätietoja: Pekka Tikka, toimitusjohtaja

Mäntsälän Yrityskehitys Oy