Kuluttajat toivovat Keskuskatua puistomaiseksi

Monet Mäntsälän kunnan asukkaista haluaisivat, että Keskuskatu muutettaisiin ilmeeltään modernimmaksi sekä puistomaisemmaksi. Viihtyisän Keskuskadun saavuttamiseksi pysäköintimahdollisuuksiin pitäisi puuttua, sillä monet kokevat paikoitusalueet ahtaiksi ja vaaratilanteita aiheuttaviksi. Kuntalaiset ehdottivatkin parkkitilojen sijoittamista maan alle, pelkästään jo turvallisuuden parantamiseksi. Muun muassa näistä syistä johtuen monet kokevat tarpeelliseksi Keskuskadun muuttamisen kävelykaduksi: ”Keskuskadusta kävelykatu, jonka varrelle palvelut keskitetysti.”

Edellä esitetyt asiat pohjautuvat Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n keväällä 2011 teettämään Kulutustottumustutkimukseen. Tavoitteena oli selvittää Mäntsälässä toimivien yritysten kykyä palvella kuntalaisiansa. Saatujen tulosten avulla pyritään kehittämään tuotteiden sekä palveluiden saatavuutta ja määrää. Mäntsälän Yrityskehitys Oy teetti vastaavanlaisen tutkimuksen myös vuosina 2004 ja 2007.

Viihtyisämmän Keskuskadun lisäksi mäntsäläläiset kuluttajat kaipaavat lisää erikoisliikkeitä ja palveluita kuntansa alueelle. Kuluttajat toivovat Mäntsälään erityisesti naisten- ja miesten vaateliikkeitä. Palveluiden osalta kuntaan halutaan eritoten elokuvateatteri ja uimahalli. Verrattaessa vuoteen 2007 mäntsäläläiset lähtevätkin entistä herkemmin asioimaan Mäntsälän rajojen ulkopuolelle, missä tuotteiden ja palveluiden tarjonta saattaa vastata paremmin heidän tarpeitaan. Kuntalaisten mielestä paras palvelu Mäntsälässä saadaan Suutarikulmasta: ”Tervehditään iloisesti sisälle tultaessa. Avulias palvelu antaa asiakkaalle hyvän syyn tulla uudestaan”, toteaa eräs Mäntsälän asukas.

Keväällä 2011 kysely lähetettiin yhteensä 1 500:aan satunnaisesti valittuun mäntsäläläiseen kotitalouteen. Vastausprosentiksi muodostui 30,5 %:a, joista naisia oli yli puolet. Tutkimuksen toteuttivat Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat Johanna Kämppi, Elina Lindgren, Reetta Mäkelä ja Essi Virtanen ohjaajanaan lehtori Kari Halme.

Lisätietoja tutkimuksesta:
Pekka Tikka,
Mäntsälän Yrityskehitys Oy,
Puh. 050-381 9213