Tiedote: YRITYSPALVELUT TIIVIIMPÄÄN YHTEISTYÖHÖN 30.8.2012

Keskinen Uusimaa on nyt osa YritysSuomi-palvelua

Keskisen Uudenmaan yrityspalveluja tarjoavat organisaatiot allekirjoittivat tänään sopimuksen palvelujensa yhtenäistämisestä. Sopimuksen myötä Keskinen Uusimaa on nyt osa YritysSuomi-palvelua, joka kokoaa kaikki yrittäjän palvelut samaan osoitteeseen verkossa.

Yhteistyösopimus toimii asiakkaan parhaaksi – hän saa parhaat neuvot ja palvelun ilman juoksemista paikasta toiseen. Tyypilliselle yritysasiakkaalle palveluyhteistyö tarkoittaa parempaa ja monipuolisempaa palvelua.

Sopimuksen allekirjoittivat Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy (Keuke), Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry (UYK), Mäntsälän Yrityskehitys Oy (MYK), ProAgria Uusimaa ry, Uudenmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY), Uudenmaan Yrittäjät ry (UY) sekä Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan Työvoima- ja elinkeinotoimistot (TE-toimisto). Palvelujen koordinaattorina toimii Keuke.

Sopimus kattaa Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin kuntien alueet.

Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet toiminnan seurantaan ja kehittämiseen. Seurantaa tehdään muun muassa ”liidien” eli toisten organisaatioiden palveluihin ohjaamisia tilastoimalla.
Keskeisiä kehittämistoimia ovat esimerkiksi yhteiset sähköiset työkalut ja asiakaslähtöisyyteen keskittyminen.

SOPIMUS ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Case 1: Nuori hoivapalvelualan yritys XX Oy, joka on saanut perustamisneuvontaa Uusyrityskeskuksessa, haluaa laajentaa toimintaansa. Yrittäjä ohjataan Keukeen, jossa tehdään yrityksen tilannekartoitus ja kootaan neuvojaporukka miettimään parhaimmat ratkaisut yrityksen suunnitelmien tueksi. Keuken yritysneuvojan kanssa tehdään laajentumisen projektisuunnitelma rahoituslaskelmineen. Kehittämisavustus järjestyy ELY-keskuksen kautta ja Finnverasta saadaan pientakaus hankintoihin tarvittavaa lainaa varten. Uuden henkilöstön osaamisen kehittämiseen löytyy koulutusta TE-toimiston rekrykoulutuksen kautta.

Case 2: Teknologiateollisuudessa toimiva suurehko yritys tarvitsee asiantuntijapalveluja tuotekehitykseen ja viennin aloittamiseen. Keukessa tehdään aluksi yritysanalyysi taloudellisesta tilasta. Keuken asiantuntijat myös vierailevat yrityksessä. Asiantuntijan suositusten perusteella yritys aloitti laajan liiketoimintasuunnitelman päivityksen, jonka tekemiseen saatiin tuotteistettua asiantuntija-apua ELY-keskuksesta.

Lisätietoja: Keuken toimitusjohtaja Elina Pekkarinen, puhelin 050 549 2213.www.keuke.fi