Ministeri Lauri Ihalaisen puheen referaatti; Rexamin avajaiset 30.1.2013

Rexam-juomatölkkitehtaan avajaiset, Mäntsälä, 30.1.2013

Työministeri Lauri Ihalainen

 

”Rexamin uuden Mäntsälän-tehtaan avaamisen kaltaiset myönteiset hankkeet ovat merkittäviä, koska ajat ovat epävarmat sekä Suomessa että euroalueella. Talouden rakennemuutos on koetellut Suomea kovasti, eikä vienti ole taantuman jälkeen palannut entiselleen. ”

”Muutos on aina haaste mutta myös mahdollisuus, ja Rexamin uusi tehdas on hyvä esimerkki uuden, kestävän liiketoiminnan luomisesta: Suomessa on pitkä kokemus pullojen palautusjärjestelmistä ja materiaalin uusiokäytöstä. Täällä tehtävät tölkit ovat täysin kierrätettäviä, ja Philipsin entinen valaisintehdas on saanut uuden elämän juomatölkkitehtaana.”

”Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävä liiketoiminta varmasti lisääntyy jatkossa, ja Suomella on siinä valtavat mahdollisuudet. Metsäteollisuuden uudet avaukset tulevat puun uusiutumisen kautta, ja puurakentaminen ja uusiutuvien pakkausmateriaalien kehitys tarjoavat mahdollisuuksia. Myös yritysten yhteiskuntavastuun merkitys on nousemassa. OECD on julkaissut uudet toimintaohjeet ja kuluttajat ovat entistä valveutuneempia.”

”Meidän on varauduttava tänä vuonna viime vuotta heikompaan työllisyyteen mutta samalla rakennettava tulevaa. Haluan korostaa aktiivista työpolitiikkaa, Suomen mallin rakentamista ja tavoitella korkeampaa työllisyysastetta, työttömyysjaksojen lyhentämistä ja työn ja koulutuksen välisen suhteen tiivistämistä.”

”Korkeasta työllisyysasteesta riippuu hyvinvointivaltion mahdollisuus rahoittaa palvelut kansalaisille. Kun Suomen palvelutasoa verrataan muihin Pohjoismaihin, sitä pidetään heikompana, mutta todellisuudessa ero on työllisyysasteessa. Työllisyysastetta nostetaan työllistämällä alikäytetyt resurssit – pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja vammaiset.”

”Rexamin tehtaan avaamiseen liittyy paljon mainitsemisen arvoisia asioita: Rekrytoinnit ovat sujuneet mallikkaasti kunnan ja paikallisen yrityskehitysyhtiön (Mäntsälän Yrityskehitys Oy) toiminnan suosiollisella avustuksella. Tehtaan rakentamiseen ja käynnistämiseen on osallistunut noin 500 henkilöä kuluneen vuoden aikana. Kunnan hyvän työllisyystilanteen vuoksi suurin osa työntekijöistä tulee Lahdesta, mikä kielii valmiudesta muuttaa työpaikan perässä. Junayhteys Lahden ja Mäntsälän välillä on apu. Rexam on kantanut koulutusvastuunsa: työntekijät ovat saaneet 2–3 viikon käytännön koulutuksen samaa tekniikkaa käyttävissä tehtaissa muissa maissa: Egyptissä, Englannissa, Itävallassa, Tšekissä, Tanskassa, Venäjällä ja Ruotsissa.”

”Tehdas on myös tuonut Mäntsälään osaajia maailmalta. Tarina veronalaisesta Rexamin asiantuntijasta, joka on muuttanut Italiasta Mäntsälään, missä lehtitietojen mukaan viihtyy, on hyvä esimerkki. Nämä ulkomaalaiset asiantuntijat vievät eteenpäin Suomea, jossa hyödynnetään maahanmuuttajien osaamista. Ulkomaalaistaustaisen työvoiman arvioidaan lähes tuplaantuvan Suomessa vuoteen 2020 mennessä.”

”Rexamin tehtaan perustaminen on ollut vaativa ja uudenlainen prosessi Mäntsälän kunnalle ja elinkeinopalveluille. Kuntaorganisaatio on ollut valmis soveltamaan omaa toimintaansa, kun yhteistyökumppanit ovat olleet eri puolilla Eurooppaa, mm. Malmössä, Moskovassa ja Lontoossa. Perustamisaikataulu ja 85 miljoonan euron investointi Suomeen alle kahdessa vuodessa on ollut nopea, mistä kuuluu kiitos yhtiön tehokkuudelle, ammattitaitoisille työntekijöille ja paikallisten yhteistyökumppanien ripeydelle.”

”Mäntsälän kunnan ja Rexamin yhteistyön toimivuudesta kertoo, että Rexam valitsi henkilöstönsä työterveyspalvelujen tuottajaksi Mäntsälän kunnan. Työterveyshuollolla on keskeinen asema työurien pidentämisessä. Ennakoiva työterveyshuolto voi huomata riskit ajoissa ja auttaa yritystä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät jaksavat enemmän ja pidempään. Uutena työyhteisönä teillä on loistava tilaisuus satsata alusta lähtien työntekijöidenne hyvinvointiin, motivaatioon ja tuottavuuteen!”

”Ajat eivät varmasti muutu ennustettaviksi tai helpoiksi. Tämän tehtaan avaaminen on kuitenkin myönteinen tapahtumaketju. Toivon tänään aloittavalle Rexamin juomatölkkitehtaalle, sen johdolle, omistajille ja työntekijöille onnea ja menestystä jatkossa.”