Uusia tilastotietoja Mäntsälästä

 

Vuonna 2011 työpaikkoja oli  Mäntsälässä 33 enemmän kuin vuonna 2010. Työpaikkaomavaraisuus  vuodesta 2010 vuoteen 2011 laski kuitenkin hieman (työikäiset/työpaikat), mikä selittyy työikäisten määrän kasvulla: Vuonna 2010 työikäisiä 9 878 henkilöä ja vuonna 2011 9 969 henkilöä.

 

Vuonna 2010 mäntsäläläisiä kävi muualla töissä 5551 henkilöä ja vuonna 2011  5726 henkilöä.

Vuonna 2010 mäntsäläläisiä kävi Mäntsälässä töissä 3 721 henkilöä ja vuonna 2011 3 676 henkilöä.

Asukasmäärä vuonna 2010 oli 19 975 henkilöä ja  2011 Mäntsälässä asui 20 131 henkilöä.

 

Lähde: Tilastokeskus , tietokanta.