Mäntsälän imago mäntsäläläisten yritysten näkökulmasta

Laurea ammattikorkeakoulun aikuisopiskelija Janina Lindgren toteutti  opinnäytetyönään tutkimuksen ”Mäntsälän imago yrittäjänäkökulmasta”.

 

Yritykset ymmärtävät oman roolinsa tärkeyden imagon muodostajina. Imagon selkeä kohottaja ja ylläpitäjä on tutkimuksen mukaan Mäntsälän maantieteellinen sijainti. Lisäksi vastaajien mielestä kunta omaa menestyviä yrityksiä.

 

Tuloksia:

  • Kunnan internetsivut tärkeä imagon muodostaja.

  • Kunnanjohtajan rooli keskeinen.

  • Infrastruktuurin merkitys. Mäntsälässä koettiin katukuva heikoksi.

  • 67 % vastaajista arvosti Mäntsälässä toimivia yrityksiä merkittäviksi.

  • Yrittäjien roolina kuntakuvan muodostajina piti 60 % erittäin tärkeänä ja 30 % tärkeänä. Loput 10 % pitivät vähäpätöisenä.

  • MYK:n roolia kuntakuvan muodostajana piti 50 % erittäin tärkeänä, 40 % tärkeänä ja loput pitivät vähäpätöisenä.

Kysely lähettiin 5 - 99 työntekijää työllistäville yrityksille. Näitä yrityksiä on 108. Vastauksia saatiin 30 kappaletta ja vastausprosentti on 28.