Kapuli III-asemakaava sai lainvoiman - lähes 36 hehtaaria uutta aluetta lähivuosina yritysten käyttöön

Kapuli III-vaiheen asemakaava on nyt lainvoimainen

 

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 16.6.2014/§ 57 hyväksynyt Kapuli III-vaiheen asemakaavan.

Päätöksestä ei ole valitettu. Asemakaava on lainvoimainen.

 

Asemakaavalla muodostuvat:

Teollisuus- ja varastorakennuksien kortteleita a (T-6) 21,5 ha, e=0,6 129000 k-m2, 3,1ha, e=0,5 15500 k-m2

ja 2,1 ha, e=0,4, 8400 k-m2, yht. 152900 k-m2

Erityis- /teollisuus- ja varastorakennuksien korttelialuetta (ETT) 3,2 ha, e=0,3, 9600 k.m2.

Rakentamiseen on varattu kaikkiaan yhteensä 35,8 ha, e=0,54, 163000 k-m2.