Hukkalämpö hyötykäyttöön Mäntsälässä


Mäntsälän Sähkö Oy aloittaa Nasdaq-listatun hakukoneyhtiö Yandex Oy:n konesalin hukkalämmön hyödyntämisen kesällä 2015. 

Hukkalämmön talteenottoa varten rakennettavan lämpölaitoksen kustannusarvio on kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi rakennetaan yhdysputki Kapulin ja Mäntsälän keskustan välille. Sen kustannusarvio on miljoona euroa.

Sopimus on merkittävä sekä mäntsäläläisille että Mäntsälän Sähkölle. Konesalin hukkalämmöllä  voidaan korvata 50 prosenttia maakaasusta kaukolämmön tuotannossa.

- Hukkalämmön käyttö parantaa Mäntsälän Sähkön tuottaman kaukolämmön kilpailukykyä verrattuna muihin lämmitysmuotoihin pitkällä aikavälillä, Mäntsälän Sähkön toimitusjohtaja Esa Muukka kertoo.

Ekologisesti on merkittävää, että hukkalämmön käyttö laskee kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä noin 40 prosenttia.

Alkuvaiheessa Yandexin konesalista saadaan kaukolämpöverkkoon hukkalämpöä  tuhannen omakotitalon lämmitykseen riittävä määrä.  Mikäli datakeskus laajentaa toimintaansa Kapulissa, Mäntsälän Sähkö kasvattaa hukkalämmön käyttöä vastaavasti.

- Yhteistyö osoittaa, miten voimme saavuttaa jotain  todella merkittävää. Etsimme aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Kaukolämmön tuotannossa olemme kiistatta edelläkävijöitä, toimitusjohtaja Esa Muukka sanoo.