Mäntsälän työttömyysaste alle 8 prosenttia

Mäntsälässä työttömyysaste on pysynyt samassa tasossa kuin vuoden 2015 alussa. Elokuun lopussa Mäntsälän työttömyysaste  7,9% ja koko Uudenmaan 11,6%.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt mutta nuorten työttömyys pudonnut.

Mäntsälän työttömyysaste 31.8.2015 oli  7,9% , heinäkuun lopun lukema näytti 8,7%. Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 6,4% ja vuodenvaiheessa 7,8€.  Uudenmaan työttömyysaste oli elokuun lopussa 11,6%. 

Nuorten työttömien  alle 25 vuotiaiden määrä  oli elokuun lopussa 98 ja  heinäkuun lopussa 120. Positiivista on myös yli 50  vuotiaiden työttömien määrän lasku. Elokuun lopussa heitä oli työttömänä 317 ja kolmea kuukautta aiemmin 337. Avoimia työpaikkojen määrä on nyt 57, kun  kuukautta aiemmin niitä oli 30. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli  273 ja kahta kuukautta aiemmin 269.

Uusia yrityksiä oli Mäntsälään elokuun loppuun mennessä perustettu 60 kappaletta ja lopettaneita vain 21 kappaletta.

 31.08.2015tilanne, suluissa elokuu

  • Työttömyysaste 31.08.2015.  7,9% (8,7 %)
  • Alle 25- vuotiaat, 98 kpl  (120 kpl)
  • Yli 50 – vuotiaat, 317 kpl (337 kpl)
  • Pitkäaikaistyöttömät, 273 kpl (269 kpl)
  • Avoimet työpaikat, 57 kpl (30 kpl)
  • Työvoima 31.12.2013, 10 115 kpl ( 10 114 kpl 31.12.2012)

( Lähde : Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Uudenmaan työttömyysaste 31.7.2015 oli 11,6%